Beş Hececiler
 

Beş Hececiler


Beş Hececiler
 
 


Şiire 1.Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında başlayan, Mütareke yıllarında şöhret kazanan Beş  Hececiler, Anadolu’yu ve vasat insan tipini şiire soktular. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve  yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır.

Hecenin bu beş şairi millî edebiyat akımından etkilenmiş  ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya  başlamışlardır. Bunda da oldukça başarılı olmuşlardır. Özellikle Ziya Gökalp’ ten etkilenerek Milli edebiyat akımına yönelmişlerdir.

Beş Hececiler’in Genel Özellikleri

 • Hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sanatçılar milli  edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini kullanmışlardır.

 • Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.

 • Beş hececiler şiire birinci dünya savaşı ve milli mücadele döneminde başlamışlardır.

 • Beş hececiler ilk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar daha sonra heceye geçmişlerdir.

 • Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.

 • Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denediler.

 • Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmadılar yeni yeni biçimler aradılar.

 • Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düzyazıdaki söz  dizimini şiirlerde de görülmesi beş hececiler de çok rastlanan bir özelliktir.


 •  

Bu topluluğun sanatçıları şunlardır:

HALİT FAHRİ OZANSOY (1891-1971)

 • Aruzla şiire başlamış sonraları heceyle şiirler yazmış ve Beş Hececiler’e katılmıştır.

 • Bir öğretmen olan şair, şiirlerinde aşk, ölüm, hüzün konularını sıkça işlemiştir.

 • Eserleri:

 • Şiir: Cenk Duyguları, Rüya, Efsaneler

 • Tiyatro: Sönen Kandiller (Manzum)

 • Roman: Sulara Giden Köprü

 • Anı: Edebiyatçılar Geçiyor


 •  

ENİS BEHİÇ KORYÜREK (1892-1949)

 • Şiire arzula başlamış Ziya Gökalp’ in etkisiyle heceyi kullanmaya başlamıştır.

 • “Gemiciler” şiiri başta olmak üzere, Türk denizciliğiyle ilgili şiirleriyle tanınmıştır.

 • Son yıllarında tasavvufi şiirler de yazmıştır.

 • Eserleri:

 • Şiir: Miras, Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman (Tasavvufi)


 •  

YUSUF ZİYA ORTAÇ (1895-1967)

 • Hem heceyle hem de aruzla şiirler yazmıştır.

 • Türk edebiyatının önemli mizah yazarlarındandır.  Akbaba adlı  mizah dergisini çıkarmıştır.

 • Eserleri:

 • Şiir: Akından Akına, Cenk Ufukları, Yanardağ, Kuş Cıvıltıları (Çocuk Şiirleri)

 • Anı: Portreler, Bizim Yokuş (Gazetecilik Anıları)

 • Roman: Göç, Uç Katlı Ev

 • Fıkra: Beşik, Ocak, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

 • Gezi Yazısı: Göz Ucuyla Avrupa


 •  

ORHAN SEYFİ ORHON (1890-1972)

 • Şiire aruzla başlamış sonraları heceyle yazmaya  başlamıştır. Hece ölçüsüyle gazel biçiminde şiirler de yazmıştır.

 • “Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi” adlı manzum masalıyla  sevilmiştir. Mizah çalışmaları da vardır.

 • Eserleri:

 • Şiir: Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, Gönülden Sesler

 • Mizah-Hiciv Hikâyeleri: Asri Kerem, Düğün Gecesi

 • Makaleleri: Dün-Bugün-Yarın

 • Fıkra: Kulaktan Kulağa


 •  

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973)

 • Aruz ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerden sonra daha çok heceyi kullanmaya başlamıştır.

 • Aruzu tamamıyla terk etmeyen şair her iki vezni de ustaca kullanmıştır.

 • “Sanat” adlı şiiriyle “memleketçi edebiyat” anlayışının öncülüğünü yapmıştır.

 • Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerinde işlemiştir.

 • Düş ile gerçeği kaynaştırdığı epik ve lirik özellikteki şiirler yazmıştır.

 • Realist-romantik özellikler taşır.

 • “Han Duvarları” şiiriyle sevilmiş bir şairdir.

 • Eserleri:

 • Şiir: Dinle Neyden. Şarkın Sultanları, Çoban Çeşmesi,  Sudaki Halkalar,  Han Duvarları, Zindan Duvarları, Akıncı Türküleri…

 • Tiyatro: Canavar, Akın, Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı… (Çoğu manzumdur)

 • Roman: Yıldız Yağmuru, Ayşe’nin Doktoru


 •  

Yorumlar (0)