DESTAN, DESTANLAR, NESİR TÜRLERİ, DÜZ YAZI TÜRLERİ, EDEBİ TÜRLER

DESTAN, DESTANLAR, NESİR TÜRLERİ, DÜZ YAZI TÜRLERİ, EDEBİ TÜRLER

DESTAN, DESTANLAR, NESİR TÜRLERİ, DÜZ YAZI TÜRLERİ, EDEBİ TÜRLER

DESTAN, DESTANLARNESİR TÜRLERİ, DÜZ YAZI TÜRLERİ, EDEBİ TÜRLER

Deneme, Eleştiri, Gezi yazısı, Haber Yazısı, Hatıra, anı, Makale, Mektup, Roman, Sohbet, söyleşi, Tartışma, Biyografi, Fıkra, köşe yazısı, Günlük, Halk Hikayeleri, Hikaye, öykü, Masal, Mesnevi, Röportaj, Sunum, Tiyatro, Destan, düz yazı türleri, edebi türler.

DESTAN, DESTANLAR, NESİR TÜRLERİ, DÜZ YAZI TÜRLERİ, EDEBİ TÜRLER

Deneme, Eleştiri, Gezi yazısı, Haber Yazısı, Hatıra, anı, Makale, Mektup, Roman, Sohbet, söyleşi, Tartışma, DÜZ YAZI TÜRLERİ

NESİR - DÜZ YAZI TÜRLERİ, DESTAN, DESTANLAR

     Tanımı: Bütün bir toplumu derinden etkilemiş savaş, göç ve doğal afet gibi önemli olaylar sonucu ortaya çıkmış olağanüstülüklerle süslü uzun manzum öykülere destan denir.

DESTANLARIN ÖZELLİKLERİ

a. Destanlar konularını gerçek olaylardan alır. Fakat bu olaylar zamanla olağanüstü özellikler alır.

b. Destanlar halk arasında nesilden nesile aktarılırken kendiliğinden oluşan hikayelerdir.

c. Destanlar toplumun yaşayışı, dini, dili, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verir.

d. Destanlar nazım biçiminde dörtlükler halinde yazılır.

e. Destanlar savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları konularında yazılır.

f. Destandaki kişiler kral, han, hakan...vb. seçkin kişilerdir.

g. Destanlar toplumun ortak görüşlerini yansıtırlar.

h. Genellikle 8’li ve 11’li hece ölçüsü ile yazılır.

k. Genellikle yarım kafiye kullanılır. Kafiye düzeni şöyledir: baba-ccca-ddda-eeea

DESTAN ÇEŞİTLERİ

Destanlar iki çeşittir:

    a. Doğal Destan: Halk arasında nesilden nesile yayılarak kendiliğinden oluşmuş olan destanlardır.

   Yapma Destanlara Örnekler:

          * Türklerin Oğuz Kağan Destanı, Türeyiş Destanı;

          * İranlıların Şehname;

          * Yunanlıların İlyada ve Odysseia

 

   b. Yapma Destan:Bazı şair ve yazarlar kendi milletlerinin tarihinden çıkmış olaylara kendi duygu ve düşüncelerini de katarak yazmış olduğu destanlara yapma destan denir.

   Yapma Destanlara Örnekler:

* Yazıcıoğlu Ali à Şelçukname,                            

* Fazıl Hüsnü DağlarcaàÜç Şehitler Destanı,

* Mehmet Akif à Çanakkale Destanı,                   

* Kayıkçı Kul Mustafa à Genç Osman Destanı

* Dante à İlahi Komedya (İtalya)                        

* Tasso à Kurtarılmış Kudüs (İtalya)

* Milton à Kaybolmuş Cennet (İngiliz)                 

* Aristo à Çılgın Orlando (İtalya)

* Comoens à Oslusiadas (Portekiz)                       

* Vergilüs à Aeneis (Latin)

 

DESTANLARIN OLUŞUM AŞAMALARI

  

Destanlar üç aşamada oluşur:

   a. Oluş Dönemi (Çekirdek): Halka mal olmuş ve halkın üzerinde derin izler bırakmış bir olay ve olayın kahramanının zamanla kuşaktan kuşağa aktarılırken değişerek birtakım olağanüstü özellikleri aldığı dönemdir.

   b. Yayılma Dönemi:Olağanüstülüklerle dolu olayların ağızdan ağza, nesilden nesile aktarıldığı dönemdir.

   c. Toplama-Derleme Dönemi: Büyük bir halk şairinin çıkarak olayları oluş sırasına göre nazma döküp destanı ortaya çıkardığı dönemdir.

 

TÜRK DESTANLARI KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

     Dünya destanları     

* Hint Destanı:         Ramayana ve Mahabarata                           

* Yunan Destanı:     İlyada ve Odysseia ( Homeros)

* Latin Destanı:       Eneid                                                          

* İran Destanı:         Firdevsi (Şehname)

* Fransız Destanı:    Chonson de Roland                                 

* Fin Destanı:          Kalevela

* Alman Destanı:    Niebelungen Lied                                     

* Rus Destanı:        İgor

* Japon Destanı:     Şinto                                                           

* İspanya Destanı:  Cid

* Sümer Destanı:    Gılgamış

Biyografi, Fıkra, köşe yazısı, Günlük, Halk Hikayeleri, Hikaye, öykü, Masal, Mesnevi, Röportaj, Sunum, Tiyatro, Destan

Deneme, Eleştiri, Gezi yazısı, Haber Yazısı, Hatıra (anı), Makale, Mektup, Roman, Sohbet (söyleşi), Tartışma, Biyografi, Fıkra (köşe yazısı), Günlük, Halk Hikayeleri, Hikaye (öykü), Masal, Mesnevi, Röportaj, Sunum, Tiyatro, Destan

Deneme, Eleştiri, Gezi yazısı, Haber Yazısı, Hatıra (anı), Makale, Mektup, Roman, Sohbet (söyleşi), Tartışma, Biyografi, Fıkra (köşe yazısı), Günlük, Halk Hikayeleri, Hikaye (öykü), Masal, Mesnevi, Röportaj, Sunum, Tiyatro, Destan

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 11:40
YORUM EKLE