EDEBİ AKIMLAR> Dünya Edebiyatı Hakkında Genel Bilgiler

EDEBİ AKIMLAR> Dünya Edebiyatı Hakkında Genel Bilgiler

EDEBİ AKIMLAR> Dünya Edebiyatı Hakkında Genel Bilgiler

EDEBİ AKIMLAR KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

DÜNYA EDEBİYATI

Dünya Edebiyatı Hakkında Genel Bilgiler

YUNAN EDEBİYATI

Edebi akımlar özet, edebi akımlar tablo, edebi akımlar pdf, edebi akımlar slayt, edebi akımlar test, türk edebiyat akımları, edebiyat akımları şifreleme

HOMEROS

Destan türünde eserler yazmıştır.

Eserleri: İlyada, Odysseia


HESİODOS

Didaktik eserler yazmıştır.

Eserleri: İşler ve günler, Kosmosk


SAPPHO

Lirik aşk şiirleri yazmıştır.

Eserleri: Düğün, Şarkı, İç Savaşlar.


AİSSPOS (Ezop)

Fabl türünün kurucusudur.

AİSKHYLOS (Eshilos)

Yunan geleneklerini ve ahlakını savunur.

Eserleri: Yalvaran Kızlar, Persler, Zincire Vurulmuş, Prometheyus


SOPHOKLES (Sofokles)

İnsanlar arası çatışmaları işlemiştir.


EURUPİDES (Evripides)

Eserleri: Kylops(dram), Fenikeli Kadınlar, Heleno, Elektra.


ARİSTOPHANES

Eserlerinde siyasetçileri aşırı bir biçimde eleştirmiştir.

İlk büyük komedya şairidir

Eserleri: Kuşlar, Eşek Arıları.

Heredotos'un tarih alanında, Sokrates, Eflatun (Platon) ve Aristo'nun felsefe alanında çeşitli eserleri vardır.

Bak.-> Eski Yunan Edebiyatı

İSPANYOL EDEBİYATI

Cumhuriyet dönemi edebi akımlar, Edebi Akımların Özellikleri, Dadaizm, Egzistansiyalizm, Ekspresyonizm, Empresyonizm, Entüisyonizm,

CERVANTES

Osmanlı Devleti ile yapılan İnebahtı deniz savaşında esir olarak alınmıştır. Sonradan serbest bırakılmıştır.

Döndükten sonra "Don Kişot" romanını yazmıştır. (İlk modern roman)

Bu eserle modern romanın kuruluşu başlamış oldu.

Bu kitapta Don Kişot adlı bir şahıs kendini şövalye zannedip uşağı Pança ile dünyadaki haksızlığı kaldırmak için yel değirmenlerine saldırır.

İTALYAN EDEBİYATI

Fütürizm, Hümanizm, Klasisizm, Kübizm, Natüralizm, Neoklasisizm, Parnasizm, Postmodernizim, Realizm

DANTE

Rönesans'ın fikir babalarındandır, ancak onu göremedi.

Bilge biridir.

En önemli eseri: İlahi Komedya'dır.


BOCCACIO

Dünyada küçük hikâye türünün ilk örneklerini yazmıştır.

Hikâyelerinde insanoğlunun tüm yaşam koşullarını işlemiştir.

En önemli eseri: Decameron'dur. (Dünya edebiyatında ilk hikaye)ARİOSTO

Rönesans'ın önemli yazarlarındandır.

En önemli eseri: Çılgın Orlando'dur.


TASSO

En önemli eseri: Kurtarılmış Kudüs'tür.


FRANSIZ EDEBİYATI

Romantizm, Sembolizm, Sürrealizm, Dünya edebiyatı, Türk edebiyatı, Yunan Edebiyatı, Latin Edebiyatı, İtalyan Edebiyatı,

MONTAIGNE

Deneme türünün babası sayılır.

Özgür düşüncenin savunucusu olmuştur.

Rönesans edebiyatının en önemli temsilcisidir.

En önemli eseri: Denemeler'dir.CORNEILLE

Fransız tragedyasının babası sayılır.

Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte en önemli eserleridir.RACINE

Klasisizm akımının öncülerindendir.

Andromague, İphigenle, Phedre en önemli eserleri sayılır.

Tragedyaları ünlüdür.(Andromague, İphigenle, Phedre)MOLİERE

Dünyanın en önemli komedi yazarlarındandır.

İnsanın gülünç yönlerini ortaya koymaya çalışmışlardır.

En önemli eserleri: Gülünç Kibarlar, Kadınlar Okulu, Kocalar Okulu, Zorla Evlenme, Cimri, Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası.LA FONTAİNE

Fabl türünün en önemli temsilcisidir.

En önemli eseri: Fabl'lardır.


VİCTOR HUGO

Dünyanın en büyük romancılarındandır.

Şiir, dram, roman türlerinde eser vermiştir.

En önemli eserleri: Sefiller, Notre Dame Kamburu, Kral Eğleniyor, Hernani, Sonbahar Yaprakları


BALZAC

Dünyanın en büyük romancılarındandır.

Realizmin kurucularındandır.

Toplumun her katmanından kişileri eserlerinde işlemiştir.

İnsanlık Komedyası adlı bir eserde bütün romanlarını toplamıştır. Bazılarını sonradan ayırmıştır.

En önemli romanları: Eugenie Grandet, Goriot Baba, Vadideki Zambak'tır.


STENDAL

Süssüz bir dil kullanmıştır.

Realist bir yazardır.

En önemli eserleri: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı


FLAUBERT

Realizmin en önemli temsilcilerindendir.

Kuvvetli bir üslubu vardır.

En önemli eserleri: Madam Bovary, Salambo, Duygusal Eğitim


MAUPASSANT

Hikâye dalında kendine ait bir tarz oluşturmuştur.

En önemli eserleri: Tombalak, Ayışığı, Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm Gibi Kuvvetli, Kalbimiz


BAUDELAİRE

Şiirlerinde kusursuz bir biçim sunmuştur.

En önemli eseri: Kötülük Çiçekleri adlı eserdir.

ALMAN EDEBİYATI

Rus Edebiyatı, Batı Edebiyatı, Rönesans Edebiyatı


GOETHE

Şiir, tiyatro, roman dallarında eser vermiştir.

Dünya edebiyatının en önemli yazarlarındandır.

Romantizmin kurucularındandır.

Lirik şiirler yazmıştır.

En önemli eseri: Faust'tur. Ayrıca Genç Warter'in Istırapları, Roma Elejileri


SCHİLLER

Romantizmin temsilcilerindendir.

En önemli eserleri: Wilhem Tell, Don Carlos, Haydutlar, Maria Stuart'tır.

İNGİLİZ EDEBİYATI

İngiliz Edebiyatı, Alman Edebiyatı, İspanyol Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı, Fransız Edebiyatı,
SHAKESPEARE

Dünyanın en büyük tiyatro yazarlarındandır.

Komedi ve dram türlerinde eser vermiştir.

Eserlerinde nazım ve nesir karışık kullanılmıştır.

Romeo ve Jüliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear dramlarından bazılarıdır;
Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Vindsor'lu Şen Kadınlar komedilerinden bazılarıdır.


MİLTON

Tasvir ve ruh çözümlemelerini oldukça ustaca kullanmıştır.

En önemli eseri: Kaybolmuş Cennet'tir.


DANİEL DEFOE

Maceracı bir kimliğe sahiptir.

En önemli eseri: Robinson Crusoe'dir.


SWİFT

Toplum içindeki aksaklıkları işlemiştir.

En önemli eseri: Güliver'in Gezileri'dir.

RUS EDEBİYATI

İngiliz Edebiyatı, Alman Edebiyatı, İspanyol Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı, Fransız Edebiyatı,
PUŞKİN

Romantizmin temsilcilerindendir.

Çeşitli dallarda eser vermiştir.

En önemli eserleri: Kafkas Esiri, Yüzbaşının Kızı, Çingeneler, Maça Kızı, Bahçesaray Çeşmesi'dir.TURGENYEV

Realist bir yazardır.

Bir Avcının Notları, Babalar ve Oğullar, Rudin, Taşralı Kadın eserlerinden bazılarıdır.DOSTOYEVSKİ

Dünyanın en büyük romancılarındandır.

Derin bir insan sevgisi vardır.

Yoksul insanların hayat koşullarını işlemiştir.

Suç ve Ceza, Ölü Bir Evden Hatıralar, Budala, Karamazov Kardeşler en tanınan eserleridir.TOLSTOY

Edebiyat dünyasının en usta kalemlerindendir.

Kuvvetli ve bilge bir üslubu vardır.

Savaş ve Barış, Hacı Murat, Anna Karanina, Yaşayan Ölü, İvan İliç'in Ölümü, Ölümden Sonra Diriliş, Karanlığın Kudreti en önemli eserleridir.

AMERİKAN EDEBİYATI

İngiliz Edebiyatı, Alman Edebiyatı, İspanyol Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı, Fransız Edebiyatı,
MARK TWAİN

Çeşitli dallarda eser vermiştir.

Mizahçıdır.

Eserlerindeki karakterler oldukça canlıdır.

Tom Savyer'in Maceraları, Mississipi'de Yaşam Huclerbery'in Maceraları en önemli eserleridir.EDGAR ALLAN POE

Şiirleri ünlü olmakla beraber hikâye de yazmıştır.

Kuzgun, Annabel Lee ve Çanlar şiir kitaplarıdır.

Acayip ve Çapraşık Hikâyeler de hikâye kitabıdır.ERNEST HEMİNGVAY

Modern Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarındandır.

Nobel ödülü almıştır.

Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Silahlara Veda, İhtiyar Adam ve Deniz eserlerinden bazılarıdır.


JOHN STEİNBECK

İşçi haklarını savunmuştur.

Realist bir yazardır.

Nobel ödülü almıştır.

Eserleri: Bitmeyen Kavga, Gazap Üzümleri, Yukarı Mahalle, Fareler ve İnsanlar

İSKANDİNAV EDEBİYATI

İngiliz Edebiyatı, Alman Edebiyatı, İspanyol Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı, Fransız Edebiyatı,
KNUT HAMSUN

Genellikle kendi çevresini işlemiştir.

Tasvir gücü oldukça gelişmiştir.

Açlık, Pan, Victoria, Dünya Nimeti en önemli eserleridir.

İngiliz Edebiyatı, Alman Edebiyatı, İspanyol Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı, Fransız Edebiyatı,

Edebi Akımlar Test-1

1. —- kuramcısı olan Boileau, —- adlı yapıtında, "Akıl ve mantığı seviniz, eserleriniz görkem ve değerini ondan alsın." diyerek bu akımın en önemli özelliklerinden olan akıl ve sağduyu egemenliğini gözler önüne sermiştir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Klasisizmin – Şiir Sanatı

B) Sembolizmin – Kötülük Çiçekleri

C) Romantizmin – Cromwell

D) Realizmin – Madam Bovary

E) Hümanizmin – Denemeler

2. Bu akım, parnasyenlerin şiirden kovduğu duygu ve hayali şiire geri getirmiştir. Birtakım simgelerin arkasına saklanarak, anlamı herkese göre değişebilen kapalı bir şiir anlayışını benimsemiştir.

Parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürrealizm B) Sembolizm C) Romantizm D) Fütürizm E) Klasisizm

3. Emile Zola'nın kurucusu olduğu ve realizm akımının aşırı bir devamı sayılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Natüralizm B) Parnasizm C) Sembolizm D) Klasisizm E) Egzistansiyalizm

4. Eski Yunan ve Latin kaynaklarına bağlı kalarak bu kaynaklardan beslenen akımın sanatçıları, erdem ve ahlak unsurlarına büyük önem vermişlerdir. Anlattıkları karakterlerdeki mükemmeliyetçiliği yazı dillerine de yansıtmışlar, konuyu kusursuz bir dille ortaya koymaya özen göstermişlerdir.

Yukarıda sözü edilen sanatçılar, hangi edebiyat akımına bağlı olabilirler?

A) Romantizm B) Natüralizm C) Sürrealizm D) Klasisizm E) Sembolizm

I. Freud'un psikanaliz görüşünden yararlanırlar.

II. Gelenek ve yasalara sıkı sıkıya bağlıdırlar.

III. Bilinci ve aklı değil bilinçaltını esas alırlar.

IV. Dil ve anlatımda anlaşılır olmayı önemsemezler.

V. Şiirde rüyaya benzeyen bir dünya yaratırlar.

5. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi sürrealist sanatçıların özelliklerinden biri değildir?

  1. I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?

A) Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, realist bir yazar olan Dostoyevski'nin ünlü yapıtlarındandır.

B) Romantizmde, klasisizmde ihmal edilen doğaya karşı büyük bir sevgi gösterilir.

C) Corneille, Moliere, Racine klasik akımın temsilcilerindendir.

 D) Natüralizm, Darwinci doğa anlayışının ilkelerini edebiyata uygulayarak gelişmiştir.

E) Sembolistler, şiirde anlaşılır olmaya özen göstermişlerdir.

7. (I) 19. yüzyılın ilk yarısında romantizme tepki olarak doğan realizm, dış dünyayı olduğu gibi anlatmayı amaçlayan bir edebiyat akımıdır. (II) Akımın sanatçıları romantizmin hayalci görüşlerini reddederek, gözlemlerine kendi duygularını karıştırmadan yazmışlardır. (III) Kişileri tanıtırken onların yaşadığı doğal ve sosyal çevreyi de en ince ayrıntısına dek incelemişlerdir. (IV) Anlatıma fazlaca değer vermeyen realist sanatçılar toplumsal faydayı esas almışlardır. (V) Akımın romantizme üstünlüğünü G. Flaubert'in "Madame Bovary" adlı romanıyla ortaya koymuşlardır.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  1. I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. İnsanın önce var olduğunu, ardından kendi benliğini, kimliğini kendisinin yarattığını söyleyerek "varlık"ın "öz"den önce geldiğini savunan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empresyonizm

B) Sürrealizm

C) Egzistansiyalizm

D) Fütürizm

E) Ekspresyonizm

9. Edebiyat akımları birbirlerine tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır. Örneğin romantizm (I)klasisizme, realizm (II)romantizme, parnasizm (III)realizme, (IV)sembolizm (V)parnasizme, tepki olarak doğmuştur.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  1. I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizmin temsilcileri arasında yer almaz?

A) Lamartine

B) J. J. Rousseau

C) Goethe

D) La Fontaine

E) Schiller

11. Romantizmle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Akıl yerine duygu önemsenmiştir.

B) İnsan değişmeyen yönleriyle ön plana çıkarılmış, çevre göz ardı edilmiştir.

C) V. Hugo, bu akımın kurucusu ve kuramcısı kabul edilir.

D) Klasisizmin tüm kural ve biçimleri yıkılmıştır.

 E) Karşıtlıklar ve tesadüf olay akışını sağlayan önemli unsurlardır.

12. Romancı, bilimsel determinizm yöntemiyle incelediği olayları aktarırken kendi kişiliğini gizlemiş ve bu yolla sanatını toplum için kullanmıştır.

Burada sözü edilen romancı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A) Romantizm

B) Sembolizm

C) Parnasizm

D) Natüralizm

E) Fütürizm

13. Aşağıdakilerden hangisi parnasizmin bir özelliği değildir?

A) Realizmin şiirdeki yönünü temsil eder.

B) Şiir, öznellikten nesnelliğe açılan bir yol izler.

C) T. Gautier, Banville önemli temsilcilerindendir.

D) Şiir, saf güzellik olarak algılanmıştır.

E) "Sanat, toplum içindir." ilkesi benimsenmiştir.

14. Sanatçı, dış dünyada gördüğü varlığın realist yönünü değil kendisinde uyandırdığı izlenimlerini anlatmıştır. Bu nedenle sanatçının anlattığı dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A) Romantizm

B) Klasisizm

C) Parnasizm

D) Natüralizm

E) Empresyonizm

15. Aşağıdakilerden hangisi sembolizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirde gerçekliğe tepki olarak doğmuş bir akımdır.

B) Şiirde anlamın açık oluşuna karşı çıkar, bunun düzyazıya ait bir özellik olduğunu savunur.

C) Bu akımda sanatçı, gördüğünü değil, sezdiğini; doğayı değil izlenimlerini anlatır.

D) Yunan mitolojisi yerine Hıristiyanlık mucizelerini ve ulusal efsaneleri konu edinir.

E) Şiirde, musikiyi ve iç ahengi ön plana çıkarır.

16. Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm – klasisizm – realizm – sembolizm – parnasizm – natüralizm

B) Klasisizm – romantizm – realizm – parnasizm – natüralizm – sembolizm

C) Realizm – natüralizm – parnasizm – romantizm – klasisizm – sembolizm

D) Romantizm – realizm – klasisizm – parnasizm – sembolizm – natüralizm

E) Sembolizm – realizm – romantizm – klasisizm – natüralizm – parnasizm

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-A 4-D 5-B 6-E 7-D 8-C 9-C 10-D 11-B 12-D 13-E 14-E 15-D 16-B

Edebi akımlar özet, edebi akımlar tablo, edebi akımlar pdf, edebi akımlar slayt, edebi akımlar test, türk edebiyat akımları, edebiyat akımları şifreleme, Cumhuriyet dönemi edebi akımlar, Edebi Akımların Özellikleri, Dadaizm, Egzistansiyalizm, Ekspresyonizm, Empresyonizm, Entüisyonizm, Fütürizm, Hümanizm, Klasisizm, Kübizm, Natüralizm, Neoklasisizm, Parnasizm, Postmodernizim, Realizm, Romantizm, Sembolizm, Sürrealizm, Dünya edebiyatı, Türk edebiyatı, Yunan Edebiyatı, Latin Edebiyatı, İtalyan Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, Alman Edebiyatı, İspanyol Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, Rus Edebiyatı, Batı Edebiyatı, Rönesans Edebiyatı

EDEBİ AKIMLAR> Dünya Edebiyatı Hakkında Genel Bilgiler, edebi akımlar, dünya edebiyatı, EDEBİ AKIMLAR> Dünya Edebiyatı Hakkında Genel Bilgiler, edebi akımlar, dünya edebiyatı özellikleri, EDEBİ AKIMLAR> Dünya Edebiyatı Hakkında Genel Bilgiler, edebi akımlar, dünya edebiyatı

Yorumlar (0)