Edebiyat terimi olarak kat', katar, kayabaşı, kesik

EDEBİYAT TERİMİ OLARAK KAT'

KAT’ 
Anlamla ilgili sanatlardandır. Susmanın söylemekten etkili olacağı yerde sözü kesmeye denir. Heyecanın doruğa ulaştığı noktada bu yola başvurulur. Genellikle nesirde kullanılan bir sanattır. Örnek: 

Bu dağın çilesi dolmaz, 
Bu dağın çilesi solmaz, 
Bu dağ bir... 
Sus şair, 
Hepsini demek olmaz! 

Halide Nusret Zorlutuna 

KATAR 
Halk edebiyatında alt alta sıralanan dörtlüklerin hepsine birden katar denir.

KAYABAŞI 
Halk edebiyatımızda bir koşma türü. Özel ezgiyle okunur. Türkülerin ezgilerine göre bölümlenmesinde usulsüz okunan türküler bölümüne girer. Konuları kır ve köy hayatıyla ilgilidir. Çobantürküsü olarak da bilinir. 

KELAM-I KİBAR 
Ulu söz demektir. Velilerin, büyük kişilerin, ahlakçıların özlü sözlerini tanımlamak için kullanılır. 

KEREM HAVALARI 
Saz, bağlama, bozuk düzenler eşliğinde özel bir ezgiyle söylenen türkülerdir. Adını öykü kahramanı Kerem’den aldığı sanılıyor. Akıcılığından dolayı çok tutulan bir üsluptur. Anadolu’nun hemen bütün bölgelerinde söylenir. Kerem, yanık Kerem, kesik Kerem, kandilli Kerem gibi bölümlere ayrılır. 

KESİK 
Halk edebiyatımızda hece sayısı 7 ve 8 olan şiirlerin genel adı. 

Edebiyat terimi, edebiyat terimleri, kat', katar, kayabaşı, kesik

Yorumlar (0)