Edebiyatın Tanımı, Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri, Sanat Nedir?

Edebiyatın Tanımı, Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri, Sanat Nedir, Zanaat nedir

Konumuz: Edebiyatın Tanımı, Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri, Sanat Nedir, Zanaat nedir? 

Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü ya da yazılı olarak güzel ve etkili biçimde anlatılması sanatına Edebiyat denir.

Edebiyatın malzemesi dildir. Dili işler ve geliştirir.

Edebiyatın amacı: Edebiyat, bir konuya açıklık getirmek ya da bilgi vermek amacıyla yapılmaz. Edebiyat, alıcıda estetik bir zevk oluşturmak, güzel hisler uyandırmayı amaçlar. Edebiyatta ne anlatıldığından daha çok nasıl anlatıldığı önemlidir.

Edebiyat sanatının kurallarından, dil ve anlatım özelliklerinden yararlanılarak oluşturulan metinlere edebi metin denir.

Edebiyatın ilişkili olduğu bilimler şunlardır:

1. Edebiyat- Tarih ilişkisi

2. Edebiyat- Coğrafya ilişkisi

3. Edebiyat- Sosyoloji ilişkisi

4. Edebiyat- Psikoloji ilişkisi

5. Edebiyat- Felsefe ilişkisi

Sanat eseri ile bilim eserinin farkları:

1. Sanat eseri öznel, bilim eseri nesneldir.

2. Sanat eserinde duygu ve hayal, bilim eserinde akıl ve mantık vardır.

3. Sanat eserinde estetik zevk, bilim eserinde yararlılık (fayda) vardır.

4. Sanat eseri çok anlamlı, bilim eseri tek anlamlıdır.

5. Sanat eserinde dil sanatsal işlevde, bilim eserinde dil göndergesel işlevde kullanılır.

Sanat Nedir, Zanaat nedir?

İnsanda estetik, güzel duygular uyandıran ve onu ruhsal yönden mutlu eden uğraşıya sanat denir.

Bir tiyatro oyunu, bir heykel, bir tablo, bir müzik parçası, bir roman birer sanat eseridir.

Sanat eserini meydana getiren kişilere sanatçı denir.

İnsanların maddi ve gündelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan ve fayda gözetilen uğraşıya zanaat denir.

Sanat ve Zanaatın Farkları:

1. Sanatçı maddi beklentiden uzaktır, zanaatçı maddi beklentisi vardır.

2. Sanat yapıtının benzeri yoktur, biriciktir; zanaat eserinin pek çok benzeri vardır.

3. Sanatçı yeteneğiyle doğar, zanaatçı bu becerisini sonradan kazanır.

4. Sanatın amacı estetik de denilen güzellik duygusu uyandırmaktır, zanaatınki gereksinimlere cevap vermek ve faydalı olmaktır.

5. Zanaatkâr aynı ürünü birçok kez tekrarlar, sanatkâr ise her defasında özgün bir eser ortaya koymaya çalışır.

Sanat eserleri şu şekilde sınıflandırılabilir:

1. Görsel Sanatlar: Bu gruptaki sanatlara "plastik sanatlar" da denilir. Resim, heykel, mimari, hat vb.

2. İşitsel Sanatlar: Kulağa hitap eden bu sanat türleri "fonetik sanatlar" adını alır. Müzik, edebiyat vb.

3. Dramatik Sanatlar: Hem görsel hem işitsel olan sanatlardır. Bunlara "ritmik sanatlar" da denir.

Tiyatro, sinema, opera, bale, operet vb.

Güzel Sanatlar içinde edebiyatın yeri:

1. Edebiyat dille yapılan bir güzel sanat etkinliğidir.

2. Edebiyat, diğer sanatlara göre daha ulusaldır.

3. Edebiyat kişinin duygu dünyasına seslenir.

4. Edebiyatın kurmaca bir dünyası vardır.

5. Edebiyat güzel sanatların her türünde eser veren sanatçıya kaynaklık eder.

Yorumlar (0)