HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI

1.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelime ve kelime gruplarıyla doldurunuz.

a.Saz şairleri arasındaki atışmalarda dudak seslerini (b,f,m,p,v) kullanmadan söylenen şiirlere ………….. denir.

b. Ezgilerine göre türküler ikiye ayrılır: ………………………. ve ……………………………

c. Bu dağlar olmasaydı
     Sararıp solmasaydı
     Ölüm Allah’ın emri
     Ayrılık olmasaydı
Yukarıdaki dörtlüğün nazım biçimi………………………. dir.
ç. ………………….. de son iki dizenin ilk iki dizeyle anlam bağlantısı yoktur, asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir.
d. …………….., her zaman bir ezgi ile söylenen, çağdan çağa ve yöreden yöreye içerik ve şekil olarak değişiklikler gösteren anonim şiirlerdir.
e. Köroğlu’yum, methim merde yiğide
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde
Yukarıdaki dörtlüğün nazım türü…………………………dır.

f.Semai, koşma, varsağı, destan ………………………… edebiyatı nazım şekilleridir.
g. 16.yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve âşık adı verilen halk sanatçılarının ürünlerinden oluşan edebiyata ………………………….. denir.
ğ. Divan edebiyatındaki gazelin konu bakımından Halk edebiyatındaki benzeri ……………………..dır.
2. Aşağıdaki ürünlerden âşık edebiyatına ait olanların karşısına tik işareti (√) koyunuz.
semai
şarkı
mani
masal
tuyuğ
türkü
mesnevi
koşma
mersiye
varsağı
destan
rubai
ninni
koçaklama

3. Halk edebiyatı ilgili bilgilerden hangisi doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız.
a. Kaygusu Abdal, şathiyeye ağırlık vermiş Tekke edebiyatı şairidir. 
b. Genç Osman Destanı, Osmanlı ordusu içindeki halk âşıklarından Kayıkçı Kul Mustafa’ya aittir.
c. Halk âşıklarından Erzurumlu Emrah, Gevheri ve Seyrani, Divan şiirinden etkilenmemiştir.
ç. Nefes, tekke edebiyatı şiir türlerinden değildir.
d. Varsak Türklerine ait, kendine özgü bir ezgiyle ve yiğitçe, mertçe bir üslupla söylenen koçaklama tarzı şiirlere varsağı denir. 
e. Destanların kafiyeleniş biçimi koşmayla aynıdır. 
f. Karacaoğlan, yalın bir dille söylediği şiirlerinde yalnız hece veznini kullanmamıştır. 
g. Anadolu’da Tekke edebiyatının öncülüğünü yapan sanatçı Yunus Emre’dir. 
ğ. Âşık Ömer, medrese eğitimi gördüğü için Divan edebiyatının etkisinde kalmış, aruzla da şiirler söylemiştir. 
h. Halk şiirinde daha çok tam kafiye kullanılır. 
ı. Dertli, Tekke edebiyatı şairlerindendir. 
i. Halk şairleri mahlaslarını şiirin son dörtlüğünde söylerler. 
j. Halk şairleri usta-çırak geleneği ile yetişirler. 
k. Her zaman bir ezgiyle söylenir. 
l. Karacaoğlan, aruz ölçüsünü de kullanmıştır. 
m. Koşmaların ilk dörtlüğünde “bre, behey, hey” gibi yiğitçe söyleyişlere yer verilir.
n. Sade bir Türkçeyle yazılan nefeslerde daha çok Peygamberimiz ve Hz. Ali’ye övgüler işlenir. 

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 3 CEVAPLAR

1.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelime ve kelime gruplarıyla doldurunuz.

a.Saz şairleri arasındaki atışmalarda dudak seslerini (b,f,m,p,v) kullanmadan söylenen şiirlere …leb-değmez….. denir.

b. Ezgilerine göre türküler ikiye ayrılır: ……usullüler………. ve ……usulsüzler………

c. Bu dağlar olmasaydı
     Sararıp solmasaydı
     Ölüm Allah’ın emri
     Ayrılık olmasaydı
Yukarıdaki dörtlüğün nazım biçimi……mani……. dir.

ç. ……Manide…….. de son iki dizenin ilk iki dizeyle anlam bağlantısı yoktur, asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir.
d. ……Türküler…….., her zaman bir ezgi ile söylenen, çağdan çağa ve yöreden yöreye içerik ve şekil olarak değişiklikler gösteren anonim şiirlerdir.
e. Köroğlu’yum, methim merde yiğide
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde
Yukarıdaki dörtlüğün nazım türü…koçaklama……dır.
f.Semai, koşma, varsağı, destan ……Aşık edebiyatı……… edebiyatı nazım şekilleridir.
g. 16.yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve âşık adı verilen halk sanatçılarının ürünlerinden oluşan edebiyata ……Âşık edebiyatı….. denir.
ğ. Divan edebiyatındaki gazelin konu bakımından Halk edebiyatındaki benzeri …koşma…..dır.

2. Aşağıdaki ürünlerden Âşık edebiyatına ait olanların karşısına tik işareti (√) koyunuz.
semai √
şarkı
mani
masal
tuyuğ
türkü
mesnevi
koşma√
mersiye
varsağı√
destan√
rubai
ninni
koçaklama√

3. Halk edebiyatı ilgili bilgilerden hangisi doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız.
a. Kaygusu Abdal, şathiyeye ağırlık vermiş Tekke edebiyatı şairidir. (D)
b. Genç Osman Destanı, Osmanlı ordusu içindeki halk âşıklarından Kayıkçı Kul Mustafa’ya aittir.(D)
c. Halk âşıklarından Erzurumlu Emrah, Gevheri ve Seyrani, Divan şiirinden etkilenmemiştir.(Y)
ç. Nefes, tekke edebiyatı şiir türlerinden değildir.(Y)
d. Varsak Türklerine ait, kendine özgü bir ezgiyle ve yiğitçe, mertçe bir üslupla söylenen koçaklama tarzı şiirlere varsağı denir. (D)
e. Destanların kafiyeleniş biçimi koşmayla aynıdır. (D)
f. Karacaoğlan, yalın bir dille söylediği şiirlerinde yalnız hece veznini kullanmamıştır. (Y)
g. Anadolu’da Tekke edebiyatının öncülüğünü yapan sanatçı Yunus Emre’dir. (D)
ğ. Âşık Ömer, medrese eğitimi gördüğü için Divan edebiyatının etkisinde kalmış, aruzla da şiirler söylemiştir. (D)
h. Halk şiirinde daha çok tam kafiye kullanılır. (Y)
ı. Dertli, Tekke edebiyatı şairlerindendir. (Y)
i. Halk şairleri mahlaslarını şiirin son dörtlüğünde söylerler. (D)
j. Halk şairleri usta-çırak geleneği ile yetişirler. (D)
k. Her zaman bir ezgiyle söylenir. (D) 
l. Karacaoğlan, aruz ölçüsünü de kullanmıştır. (Y)
m. Koşmaların ilk dörtlüğünde “bre, behey, hey” gibi yiğitçe söyleyişlere yer verilir.(Y)
n. Sade bir Türkçeyle yazılan nefeslerde daha çok Peygamberimiz ve Hz. Ali’ye övgüler işlenir. (D)

Yorumlar (0)