Halk Edebiyatının Özellikleri

Halk Edebiyatının Özellikleri


Halk Edebiyatının Özellikleri


Halk edebiyatının genel özellikleri şunlardır:


 • Şiirler, çoğu zaman saz eşliğinde söylenir. Doğaçlama olarak şiir söyleyen âşıklar, şiirleri için bir ön hazırlık yapmazlar. Bu yüzden de şiirlerinde derin bir anlam, kusursuz bir biçim görülmez.

 • Nazım birimi olarak dörtlük kullanılır. Ancak çok az da olsa türkülerde ve ninnilerde üçlü, beşli söyleyişler görülür.

 • Aruzla şiir yazanlar olmakla birlikte kullanılan asıl ölçü hece ölçüsüdür. En çok yedili, sekizli, on birli kalıplar kullanılmıştır.

 • Şiirler, halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylenir. Bu dilin öztürkçe olduğu söylenemese de halka mal olmamış sözcükler kullanılmamıştır.

 • Şiirler hazırlıksız söylendiğinden genellikle yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.

 • İslam’dan önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyattır.

 • Şiirler, “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce,”bağlama’ adı verilen bir sazla söylenir.

 • Nazım şekli olarak mani, koşma, varsağı, semai, destan vs. kullanılmıştır.

 • Halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur.

 • Halk edebiyatında şiir, egemen türdür.

 • Şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır.

 • Halk edebiyatı gözleme dayalıdır. Benzetmeler, somut kavramlardan yararlanılarak yapılır. Söyledikleri her şey gerçek yaşamdan alınmadır, dolayısıyla şiirlerde somutluk hâkimdir.

 • Konu olarak aşk, ölüm, hasret, ayrılık, doğa sevgisi, yiğitlik, zamandan şikâyet işlenmiştir.

 • Halk şairlerinin hayat hikâyeleri ve şiirleri cönk adı verilen eserlerde toplanmıştır.Yorumlar (0)