Milli Edebiyat Dönemi Makale, Milli Edebiyat Dönemi Fıkra, Milli Edebiyat Dönemi Sohbet, Milli Edebiyat Dönemi Tarih-Tenkit, Milli Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosu, Milli Edebiyat Dönemi Hatıra, Milli Edebiyat Dönemi Deneme,

Milli Edebiyat Dönemi Makale, Milli Edebiyat Dönemi Fıkra, Milli Edebiyat Dönemi Sohbet, Milli Edebiyat Dönemi Tarih-Tenkit, Milli Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosu, Milli Edebiyat Dönemi Hatıra, Milli Edebiyat Dönemi Deneme,

Milli Edebiyat Dönemi Makale, Milli Edebiyat Dönemi Fıkra, Milli Edebiyat Dönemi Sohbet, Milli Edebiyat Dönemi Tarih-Tenkit, Milli Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosu, Milli Edebiyat Dönemi Hatıra, Milli Edebiyat Dönemi Deneme,

Milli Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler

Millî Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler (Makale, Fıkra, Sohbet, Deneme, Eleştiri, Tarih, Hatıra)

Milli Edebiyat dönemindeki öğretici metinlerin genel özellikleri şunlardır:

Millî Edebiyat döneminin öğretici metinlerinde devrin sosyal ve siyasî şartları dolayısıyla “dil, siyaset konuları, milliyetçi, tarihî ve bilimsel konular” işlenmiştir.

Öğretici metinlerde; Servet-i Fünun dönemi gibi ağır ve süslü bir dil değil, yalın ve doğal bir dil kullanılmıştır.

Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü, Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura, Yahya Kemal gibi isimler öğretici metinler (fıkra, makale, sohbet, anı vb.) kaleme almışlardır.

Öğretici metinlerde Ziya Gökalp, İslamiyet öncesi; Yahya Kemal, İslamiyet sonrası Türk tarihini ve kültürünü ön plana çıkarmıştır.

a) Milli Edebiyat Dönemi Makale
b) Milli Edebiyat Dönemi Fıkra
c) Milli Edebiyat Dönemi Sohbet
d) Milli Edebiyat Dönemi Tarih-Tenkit
e) Milli Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosu
f) Milli Edebiyat Dönemi Hatıra
g) Milli Edebiyat Dönemi Deneme

TDH-KOLAY ERİŞİMİ

Türkçe

Göktürkçe

Edebiyat

Türkçe Adlar

Tarih

Kökenbilgisi

Lehçeler

Yazım Kılavuzu

Türk Dünyası

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Sıfatlar

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anltatım Bozuklukları

Ana Bet

Atasözleri

TDH-Instagram

TDH-Tvitır

TDH-Feysbuk

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 13:30
YORUM EKLE