Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar


Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar


Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar

 


MEHMET AKİF ERSOY (1873 – 1936)

 • İstiklal Marşı’nın şairidir.

 • Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem verir: “Sözüm doğru olsun, odun gibi olsun tek.” demiştir.

 • Toplumcu bir sanattan yanadır.

 • Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan İslamiyet’le kur­tulabileceğini savunmuştur.

 • İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitleri şiirlerinde olduğu gibi kahramanlıkları milli ve dini duygularla anlatmıştır.

 • Destansı, öğüt verici şiirleri vardır.

 • Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Bülbül, Meyhane top­lumsal konulu önemli şiirleridir.

 • Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.

 • Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır; manzum hikâyeciliğin usta ismidir.

 • Manzum hikâyelerinde mesnevi geleneğinden yararlanmıştır.

 • Günlük konuşma dilini, başarıyla kullanmıştır.

 • Şiirlerini Safahat’ta toplamıştır.

 • İstiklal Marşı’nı orduya hediye ettiği için Safahat’a alma­mıştır.


Eseri:

 • Şiir: Safahat (Yedi bölümden oluşur: Safahat, Hakkın Sesleri, Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Gölgeler, Asım)


Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Mehmet Akif Ersoy Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884 – 1958)

 • Divan şiiriyle Batı şiirini ustalıkla kaynaştırmıştır.

 • Fransız tarihçi Albert Sorel’in etkisiyle Türk tarihine yönel­miştir.

 • Saf (öz) şiir anlayışına bağlı kalmıştır.

 • Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamıştır.

 • Hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiri Ok’tur.

 • Şiirlerinde İstanbul sevgisi öne çıkar.

 • Klasik Türk müziğin e hayranlığıyla da tanınır.

 • İstanbul, aşk, tabiat, ölüm, musiki, sonsuzluk, rintlik, deniz başlıca konularıdır.

 • Aruzla ve divan nazım şekilleriyle modern şiirler yazmıştır.

 • “Beyaz lisan” anlayışını savunmuştur.

 • Dili mükemmel kullanmaya, sözcük seçimine, dize bütünlüğüne, ahenge ve kafiyeye büyük önem vermiştir.

 • Parnasizmin bizdeki temsilcisidir.

 • Nev Yunanilik (Neo Klasik) ve sembolizmden de etkilenmiştir.

 • Yahya Kemal Beyatlı’nın şiiri ile Milli Edebiyat Dönemi hece şiiri arasında sanat anlayışı, ahenk ve yapı bakımından farklılık olmakla birlikte milli konulara da yönelme bakımından ilişki kurulabilir.

 • “Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahı” adlı şiiriyle bireyi tarih-kültür-gelenek perspektifiyle ele almış ve Süleyma­niye Camii’ni bir medeniyet sembolü olarak kullanmıştır.

 • Sessiz Gemi, Rindlerin Akşamı, Aziz İstanbul, Atik Valde’den İnen Sokakta, Bir Başka Tepeden, Mohaç Türküsü, Mehlika Sultan, Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahı önemli şiirlerindendir.

 • Bütün kitapları öldükten sonra yayımlanmıştır.


Eserleri:


 • Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş

 • Deneme: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata Dair, Siyasi ve Edebi Portreler

 • Anı: “Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım”

 • Tarih: Tarih Musahabeleri


Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Yahya Kemal Beyatlı Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

NEYZEN TEVFİK (1879 – 1953)

 • Soyadı Kolaylı’dır. 20. yüzyılın önde gelen hiciv şairlerindendir.

 • Sözünü sakınmaz, beğenmediği kişileri hicveder.

 • Musiki ile içli dışlı olmasına rağmen hicivleri zaman zaman kabalaşır.

 • Hicivlerinde sosyal yergi her zaman kendini hissettirir.


Eserleri:

 • Şiir: Azab-ı Mukaddes, Hiç
Yorumlar (0)