Özge Yahşi Ergen ile Türk Tarihinde Mitoloji ve Edebiyat Eğitimi

Özge Yahşi Ergen ile Türk Tarihinde Mitoloji ve Edebiyat Eğitimi 

03 Mayıs 2023 - 20.00-22.00

online eğitim / zoom

Eliade diyor ki; “Mit kutsal bir öyküyü anlatır. En eski zamanda, -başlangıçtaki- masallara özgü zamanda olup bitmiş bir olayı anlatır. 

Bir başka deyişle doğaüstü varlıkların başarıları sayesinde ister bütün kozmos isterse onun en küçük parçası olsun, bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini anlatır. Yani, bir yaratılışın öyküsüdür. Bir şeyin nasıl var olmaya başladığını anlatır.”

İşte o kutsal öykü bugün hayatımızın hangi alanlarında yaşıyor? 

✔️Görmeden yanından geçip gidiyor olabilir miyiz? 

✔️Belki de her gün kutsal öykümüzün gözlerinin içine bakıyoruzdur ne olduğunu anlayamadan. Fark etmek, hayatımızda neyi değiştirir dersiniz?

Hepimize bir yerden tanıdık gelen, aslında binlerce yıldır hamurunda yoğrulduğumuz kutsal öykülerimizin kahramanlarıyla yeniden bağlantı kurmak, onlarla büyülü bir yolculuğa çıkmaya varmısınız?

Kayıt için;

Tuğba Ayşe Özgür

0532 2716341

-Mit, Mitoloji, Din, İnanç, Ritüel, Kutsal ve Din dışı, Ritüel ve Mitoloji ilişkisi

-Konularına Göre Mitlerin Sınıflandırılması

-Kozmoloji 

-Animizm ve Totemizmin Türk Mitolojisiyle ilişkisi

-Yaratılış Efsaneleri

-Mitoloji ve Din İlişkisi, Tarih Boyunca Türkler ’in kabul ettikleri dinler

-Şamanizm ve Türk Mitolojisi, Türk Mitolojisini diğer mitolojilerden ayıran özellikler

-Bugün halk inançlarında, mitolojinin izleri

- Türklerin Mitolojik Metinleri, Türk Destanları ve efsanelerde mitolojik izler

-Türeyiş Mitleri

-Türk tarihine ait çeşitli metinlerden yola çıkarak Türk Mitolojisindeki kültler üzerine sohbet (Atalar Kültü, Yer-Su Kültü, Gök Kültü vs.)

-Türeyiş Mitleri ve Hayvan Sembolizmi, Totemizm, Şaman Davulları

-Türk Destanlarında mitolojik izler

-Türk Mitolojisinde Renklerin Kullanımı

-Türk Mitolojisinde Sayılar

Yorumlar (0)