Rücu Sanatı Nedir? (Geriye Dönüş Sanatı)

Rücu Sanatı (Geriye Dönüş Sanatı)

Rücu Sanatı (Geriye Dönüş Sanatı)

Bir düşünceyi daha güçlü anlatmak için, söylenen sözden döner gibi davranmaya rücu denir.
Sanatçı; nükte, üzüntü, sevinç, heyecan, dehşet … durumlarında anlatımı daha güçlü ve canlı kılmak için rücu sanatına başvurabilir.

Rücuda, önceki sözden dönüş yok, fakat döner gibi yapma vardır.

Amaç, anlamı pekiştirmektir.

Dönüşler art arda gelebilir.

Alnın bir sitare-i nev, yok bir âfitâb
(Tevfik Fikret)

Sitare-i nev: Yeni yıldız. Âfitâb: Güneş

Bir şarkıdır söylediği

Mavi bir sevda şarkısı

Hayır mavi değil

Ela bir şarkıdır söylediği
(Metin Demirtaş)

 • Edebi Sanatlar
 • Mecaz (Değişmece) Sanatı
 • Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)
 • Benzetme (Teşbih) Sanatı
 • İstiare (Eğretileme) Sanatı
 • Kinaye (Değinmece) Sanatı
 • Teşhis (Kişileştirme) Sanatı
 • Konuşturmaca (intak) Sanatı
 • Tariz (iğneleme-sitem) Sanatı
 • Tezat (Karşıtlık) Sanatı
 • Mübalağa (Abartma) Sanatı
 • Hüsn-i Talil (Güzel Nedene Bağlama) Sanatı
 • Tenasüp (Uygunluk) Sanatı
 • Tecahül-i Arif
 • İstifham (Soru Sorma) Sanatı
 • Terdit (Şaşırtma) Sanatı
 • Telmih (Anımsatma) Sanatı
 • Leff ü Neşr Sanatı
 • Tedric (Dereceleme) Sanatı
 • Tekrir (Yineleme) Sanatı
 • → Rücu (Geriye Dönüş) Sanatı
 • İrsal-ı Mesel (Atasözü Söyleme) Sanatı
 • Cinas (Sesteşlik) Sanatı
 • Seci (iç uyak) Sanatı
 • İştikak (Türetme) Sanatı
 • Akis (Yansıma) Sanatı
 • Akrostiş Sanatı
 • Leb Değmez (Dudak Değmez) Sanatı
 • Aliterasyon Sanatı
 • Tevriye Sanatı

Yorumlar (0)