Serbest Nazım, Serbest Nazım Örneği

Serbest Nazım, Serbest Nazım Örneği

Şiirde hece ölçüsü ya da aruz ölçüsükullanılmadan serbest ölçüyle (serbest vezin) yazılan şiirlere denir. Uyağın kullanılıp kullanılmaması, dizelerin uzunluğu ve kısalığı, şiirin belli bölümlere ayrılıp ayrılmaması şairin isteğine bağlıdır. Serbest nazımda, şiirin dış ahenk öğeleri olan ölçü ve uyak bir kenara itildiğinden sözcüklerin uyumuna dayalı olan iç ahenk önem kazanmıştır. Türk edebiyatında bu şiirin İlk örneklerini Nazım Hikmet RAN vermiştir. Serbest nazım, 20. yüzyılda yaygınlık kazanmıştır.

Serbest Nazım Örneği

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket bizim

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar
çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak
bu cehennem, bu cennet bizim

Kapansın el kapıları bir daha açılmasın

Yok edin insanın insana kulluğunu

bu davet bizim


Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine
bu hasret bizim...

Nazım Hikmet

Yorumlar (0)