Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları, Tanzimat Edebiyatı Yazarları, Tanzimat Edebiyatı Şairleri, Tanzimat Edebiyatı Eserleri

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları, Tanzimat Edebiyatı Yazarları, Tanzimat Edebiyatı Şairleri, Tanzimat Edebiyatı Eserleri, Ziya Paşa, Namık Kemal, İbrahim Şinasi, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım, Muallim Naci, Direktör Ali Bey,

Edebiyat 19.10.2018, 13:58 20.10.2018, 13:21
Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları, Tanzimat Edebiyatı Yazarları, Tanzimat Edebiyatı Şairleri, Tanzimat Edebiyatı Eserleri

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları (Yazarları, Şairleri) ve Eserleri

 Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları, Tanzimat Edebiyatı Yazarları, Tanzimat Edebiyatı Şairleri, Tanzimat Edebiyatı Eserleri, Ziya Paşa,  Namık Kemal,  İbrahim Şinasi,  Ahmet Mithat Efendi,  Ahmet Vefik Paşa,  Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem,  Abdülhak Hamit Tarhan,  Samipaşazade Sezai,  Nabizade Nazım,  Muallim Naci,  Direktör Ali Bey,

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları, Tanzimat Edebiyatı Yazarları, Tanzimat Edebiyatı Şairleri, Tanzimat Edebiyatı Eserleri

Tanzimat 1. Dönem (1860-1876)

Ziya Paşa

Namık Kemal

İbrahim Şinasi

Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Vefik Paşa

Şemsettin Sami

Tanzimat 2. Dönem (1876-1895)

Recaizade Mahmut Ekrem

Abdülhak Hamit Tarhan

Samipaşazade Sezai

Nabizade Nazım

Muallim Naci

Direktör Ali Bey

ZİYA PAŞA (1825-1880)

Başlıca Eserleri:

Zafername (1868, düzyazı şiir)

Rüya (ölümünden sonra, 1910)

Veraset Mektupları (ölümünden sonra 1910)

Eş'ar-ı Ziyâ (ölümünden sonra şiir, 1881)

Şiir ve İnşa (makale)

Harabat (Şiir Antolojisi)

Defter-i Âmal (Anı)

Tercümeleri:

Viardot'tan, Endülüs Târihi'ni,

Cheruel ile Lavallee'den,

Engizisyon Târihi'ni,

J.J. Rousseau'dan Emil

Moliere'den Tartuffe 

NAMIK KEMAL (1840-1888)

Oyun:

Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940)

Zavallı Çocuk (1873, yeni harflerle 1940)

Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958)

Celaleddin Harzemşah (1885, yeni harflerle 1977)

Kara Bela (1908)

Roman:

İntibah (1876, yeni harflerle 1944)

Cezmi (1880, yeni harflerle 1963)

Eleştiri: 

Tahrib-i Harâbât (1885)

Takip (1885)

Renan Müdafaanamesi (1908, yeni harflerle 1962)

İrfan Paşa'ya Mektup (1887)

Mukaddeme-i Celal (1888)

Tarih: 

Devr-i İstila (1871)

Barika-i Zafer (1872)

Evrak-ı Perişan (1872, yeni harflerle 1973)

Kanije (1874)

Silistre Muhasarası (1874, yeni harflerle 1946)

Osmanlı Tarihi (1889, ölümünden sonra, yeni harflerle 3 cilt, 1971-1974)

Büyük İslam Tarihi, (1975, ölümünden sonra)

ŞİNASİ (1826-1871)

Tercüme-i Manzume

Şair Evlenmesi

Müntehabat-ı Eşhar (1862, Divan-ı Şinasi adıyla da bilinir, şiirlerinden seçmeler)

Durub-u Emsal-i Osmaniye (1863, atasözleri derlemesi)

Müntahabat-ı Tasvir-i Efkar (18623, 1885. Ebüzziya Tevfik tarafından düzenlenen seçme makaleler)

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)

Roman-Öykü:

Kıssadan Hisse (1869)

Esaret (1870)

Hasan Mellah (1873)

Hüseyin Fellah (1873)

Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul'da Neler Olmuş (1873)

Yeryüzünde Bir Melek (1875)

Felatun Bey'le Rakım Efendi (1875)

Karı Koca Masalı (1875)

Paris'de Bir Türk (1876)

Süleyman Musuli (1877)

Karnaval (1881)

Vah (1882)

Dürdane Hanım (1882)

Acaib-i Alem (fenni roman, 1882)

Cellad (1884)

Letaif-i Rivayat (25 kitaplık öykü dizisi, 1887)

Haydut Montari (1888)

Demir Bey yahut İnkişaf-ı Esrar (1888)

Gürcü Kızı yahit İntikam (1889)

Diplomalı Kız (1890)

Müşahedat (romanın romanı, 1891)

Hayal ve Hakikat (1892)

Taaffüf (Fatma Aliye ile, 1895)

Gönüllü (1896)

Amerika Doktorları (fenni roman, 1898)

Jön Türk (1910)

Oyun:

Eyvah (oyun, 1871)

Açık Baş (oyun, 1874)

Ahz-ı Sar yahut Avrupa'nın Eski Medeniyeti (1874)

Zuhur-ı Osmaniyan (1877)

Çengi (1877)

Çerkeş Özdenler (1884)

Fürs-i Kadim'de Bir Facia yahut Siyavuş (oyun, 1884)

Dil:

Durub-ı Emsal-i Osmaniye

Hekimiyatının Ahvalini Tasvif (1871)

Tarih:

Kainat (15 kitap, 1871-1881)

Üss-i İnkilab (2 cilt, tarih 1877-1878)

Tarih-i Umumi (2 cilt, 1878-1879)

Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (3 cilt, 1886-1888)

Tedris-i Tarih-i Edyan (1913)

Tedris-i Tarih-i Umumi (1913)

Makale-Mektup:

Menfâ (1877)

Zübdet-ül Hakayık (anı-belge, 1878)

Ekonomi-Politik (1879)

Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat (3 cilt, 1883)

Arnavudlar ve Solyotlar (1888)

Müntehebat-ı Ahmed Mithad (3 cilt, 1889)

Halla-ü Ukad (mektuplar, 1890)

Ruhbilim:

Nevm ve Hâlât-ı Nevm (1881)

İlhamat ve Tagligat (1885)

ŞEMSETTİN SAMİ (1850-1904)

Roman:

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (1872)

Oyun: 

Besa yahut Ahde Vefa (1875)

Gâve (1876)

Dil: 

Kamus-ı Türki (2 cilt, 1899-1900, tıpkıbasımları 1978, 1989)

Kamus-ı Fransevi (1882-1905, Fransızca'dan Türkçe'ye sözlük)

Kamus-ı Fransevi (1885, Türkçe'den, Fransızca'ya sözlük)

Küçük Kamus-ı Fransevi (1886, Fransızca'dan Türkçe'ye sözlük)

Usul-i Tenkit ve Tertib (1886)

Nev'usul Sarf-ı Türki ((1891)

Kamus'ül Âlam (6 cilt, 1889-1898, tarih ve coğrafya ansiklopedisi)

Ayrıca "Cep Kitapları" adıyla çeşitli konularda küçük öğrenci kitapları yayınladı.

AHMET VEFİK PAŞA (1823-1891)

Lehçe-i Osmani (Türkçe Sözlük)

Fezleke-i Tarih-i Osmani (Kısa Osmanlı Tarihi)

Hikmet-i Tarih (Tarih Felsefesi)

Şecere-i Türki (Tercüme)

Moliere'in 16 eserini tercüme etmiştir.

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847-1914)

Şiir:

Nağme-i Seher (1871)

Yadigâr-ı Şebâb (1873)

Zemzeme (3 cilt, 1883-1885)

Tefekkür (düzyazı ile karışık, 1888)

Pejmürde (düzyazı ile karışık, 1893)

Nijad Ekrem (2 cilt, anılarla birlikte, 1900-1910)

Nefrin (1914)

Roman:

Araba Sevdası (1896-1963)

Öykü:

Saime (1888)

Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin

ir Neticesi (1890)

Şemsa (1895)

Oyun:

Afife Anjelik (1870)

Atala Yahut Amerikan Vahşileri (1873)

Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç (1874)

Çok Bilen Çok Yanılır (1916)

Nesir (Düzyazı):

Talim-i Edebiyat (1872)

Takdir-i Elhan (1886)

Kudemaden Birkaç Şair (1888)

Takrizat (1896)

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN (1852-1937)

Şiir: 

Sahra (1879)

Ölü (1886)

Hacle (1886)

Bir Sefilenin Hasbihali (1886)

Bâlâ'dan Bir Ses (1911)

Validem (1913)

İlham-ı Vatan (1918)

Tayflar Geçidi (1919)

Ruhlar (1922)

Garâm (1923)

Oyun:

İçli Kız (1874)

Sabr ü Sebat (1875)

Duhter-i Hindu (1875)

Nazife yahut Feda-yı Hamiyet (1876, 1919)

Tarık yahut Endülüs Fethi (1879, 1970)

Eşber (1880, 1945)

Zeynep (1908)

Macera-yı Aşk (1910)

İlhan (1913)

Tarhan (1916)

Finten (1918, 1964)

İbn Musa (1919, 1928)

Yadigar-ı Harb (1919)

Hakan (1935)

SAMİPAŞAZADE SEZAİ (1860-1936)

Roman:

Sergüzeşt (1889)

Öykü:

Küçük Şeyler (1892)

Oyun:

Şir (arslan, 1879)

Sohbet-Eleştiri-Anı:

Rumuzu'l- Edeb (1900)

İclal (1923)

NABİZADE NAZIM (1862-1893)

Heves Ettim(şiir,1885);

Minimini-yahut-Yine Heves(şiir,1886);

Yadigarlarım(anı-öykü,1886)

Zavallı Kız(öykü.1890)

Bir Hatıra(öykü,1890)

Karabibik(uzun öykü,1891)

Sevda(öykü,1891)

Mini Mini Mektepli(okuma ve yazma parçaları,1891)

Hala Güzel(öykü,1891)

Haspa (öykü,1891)

Seyyie-i Tesamüh(-hoşgörünün kötülüğü-uzun öykü,1892)

Esatir(mitoloji,1892)

Aynalar(fizik kitabı,1892)

Zehra(roman,1896) 

MUALLİM NACİ (1850-1893)

Şiir:

Terkib-i Bend-i Muallim Naci

Ateşpare (1883)

Şerâre (1884)

Fürûzan (1885)

Sümbüle (1889)

Yadigâr-ı Naci

Eleştiri:

Muallim (1886)

Demdeme (1886)

Anı:

Medrese Hatıraları (1885)

Ömer'in Çocukluğu (1890-1969)

Sözlük:

Lügat-ı Naci (1891-1978)

Araştırma:

Osmanlı Şairleri (1890-1986)

İstilahât-ı Edebiyye (1890-1984)

Esâmi (1890)

Mektup:

Muhaberat ve Muhaverat (1884)

Şöyle Böyle (1884)

Mektuplarım (1886)

Oyun:

Heder (ölümünden sonra, 1908)

DİREKTÖR ALİ BEY (1844-1899)

Oyun:

Kokona Yatıyor yahut Madam Uykuda (1870)

Ayyar Hamza (Moliere'den adapte -1871)

Misafir-i İstiskal (1871)

Geveze Berber (1873)

Gavo Minar ve Şürekası (tercüme oyun-1889)

Letafet (1897)

Lehçetü'l Hakayık (mizah sözlüğü-1897)

TDH-KOLAY ERİŞİMİ

Türkçe

Göktürkçe

Edebiyat

Türkçe Adlar

Tarih

Kökenbilgisi

Lehçeler

Yazım Kılavuzu

Türk Dünyası

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Sıfatlar

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anltatım Bozuklukları

Ana Bet

Atasözleri

TDH-Instagram

TDH-Tvitır

TDH-Feysbuk

Yorumlar (0)