TARTIŞMA, NESİR TÜRLERİ, DÜZ YAZI TÜRLERİ, EDEBİ TÜRLER

TARTIŞMANESİR TÜRLERİ, DÜZ YAZI TÜRLERİ, EDEBİ TÜRLER

Deneme, Eleştiri, Gezi yazısı, Haber Yazısı, Hatıra, anı, Makale, Mektup, Roman, Sohbet, söyleşi, Tartışma, Biyografi, Fıkra, köşe yazısı, Günlük, Halk Hikayeleri, Hikaye, öykü, Masal, Mesnevi, Röportaj, Sunum, Tiyatro, Destan, düz yazı türleri, edebi türler.

TARTIŞMA, NESİR TÜRLERİ, DÜZ YAZI TÜRLERİ, EDEBİ TÜRLER

Deneme, Eleştiri, Gezi yazısı, Haber Yazısı, Hatıra, anı, Makale, Mektup, Roman, Sohbet, söyleşi, Tartışma, DÜZ YAZI TÜRLERİ

NESİR - DÜZ YAZI TÜRLERİ, TARTIŞMA

TARTIŞMA

Tartışma, herhangi bir konunun, iki ya da daha çok kimse tarafından, karşılıklı konuşarak, birbirlerinin dinleyerek ve eleştirerek incelenmesine yönelik bir yöntemdir.

Yapılan bazı tartışmaların yalnızca sonuçları basın aracılığıyla duyurulur; bazıları ise basına ve halka açık olarak düzenlenir. Toplumun amaçlarına, hedef dinleyici kitlesinin zevk, kültür ve anlayışına göre nitelikler kazanan tartışmalara “topluluk karşısında tartışmalar/topluma açık tartışmalar” denilir.

Dinleyicilerin huzurunda dinleyiciler için gerçekleştirilen bu tartışmalarda konuşmacılar, tartışma konusundaki bilgi, birikim, görgü, düşünce ve kanaatlerini halka iletir, onları bilgilendirir ve yönlendirir. Bu tip tartışmalar, kamuoyu yaratma endişesinin konuşmacı-dinleyici ilişkisini belirleyen önemli bir faktörüdür.

Açık oturum, panel, bilgi şöleni, forum gibi tartışmaların basın ve halk önünde gerçekleşirken, münazaranın daha çok eğitim amacıyla sınıflarda düzenlendiği görülür.

Başlıca tartışma Türleri:Münazara, panel, sempozyum

Tartışmanın Amacı:

1) Bir konu çevresinde lehte ve aleyhte karşılıklı düşünceleri ortaya koyma

2) Problemlere cevap ve çözüm bulma

3) Gerçek, doğru, iyi ve güzel olanı birlikte arama

Tartışmanın Yararları

1) Konuya ilgi yoğunluğunu sağlar.

2) Sosyal ilişkilerin gelişmesini sağlar.

3) Konuşma, ifade etme yeteneğini geliştirir.

4) Yaratıcı düşünmeyi geliştirir.

5) İletişim kurma yeteneğini geliştirir.

6) Problemleri çözme alışkanlığı kazandırır.

7) Liderlik yeteneğini geliştirir.

8) Konuşma ve dinleme alışkanlığı kazandırır.

9) Uzlaşma kültürünü geliştirir.

10) Yorum, değerlendirme, analiz ve sentez becerilerini geliştirir.

11) Demokrasi kültürünün gelişmesine yardımcı olur.

Tartışmanın Kuralları:

Tartışmayı yöneten bir başkan gereklidir.

Tartışmanın amacı, kuralları, süreler, söz hakkı verilirken takip edilecek sıra önceden belirlenmelidir.

Tartışmada, karşılıklı saygı ve hoşgörünün, nazik, toleranslı, sabırlı olmak gerekir.

Önceden belirlenen konuşma kurallarına uymak gerekir.

Tartışmayı sunan kişinin verdiği zamana ve sıraya uymak gerekir.

Tartışmada bir konuda edinilmiş peşin hükümleri, önceden alınmış kesin kararları, bilineni farklı cümlelerle devamlı tekrar etmemek gerekir.

Konu dışına çıkmamak gerekir.

Başkanın; konuyu ortaya koyup sınırlaması gerekir.

Başkanın konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engellemesi gerekir.

Konuyla ilgisiz ve gereksiz konuşmaların yapılmaması gerekir.

Konuşmacıların birbirini suçlamaya yönelik konuşmalarına izin verilmemelidir.

Tartışmanın kurallarına uygun yürütülmesi ve bir sonuca ulaşılması, bu sonucun da bir rapor hâline getirilmesi gerekir.

Tartışmada konunun güncel olması, tartışılacak yönlerinin bulunması, farklı düşünce ve dikkatlerle yorumlanmaya imkân verecek olması gerekir.

Biyografi, Fıkra, köşe yazısı, Günlük, Halk Hikayeleri, Hikaye, öykü, Masal, Mesnevi, Röportaj, Sunum, Tiyatro, Destan

Deneme, Eleştiri, Gezi yazısı, Haber Yazısı, Hatıra (anı), Makale, Mektup, Roman, Sohbet (söyleşi), Tartışma, Biyografi, Fıkra (köşe yazısı), Günlük, Halk Hikayeleri, Hikaye (öykü), Masal, Mesnevi, Röportaj, Sunum, Tiyatro, Destan

Deneme, Eleştiri, Gezi yazısı, Haber Yazısı, Hatıra (anı), Makale, Mektup, Roman, Sohbet (söyleşi), Tartışma, Biyografi, Fıkra (köşe yazısı), Günlük, Halk Hikayeleri, Hikaye (öykü), Masal, Mesnevi, Röportaj, Sunum, Tiyatro, Destan

Yorumlar (0)