2018-2019 LGS TÜRKÇE KONULARI

2018-2019 LGS TÜRKÇE KONULARI

1.Sözcükte Anlam
2.Cümlede Anlam
3.Parçada Anlam
4.Yazım (imla) kuralları
5.Noktalama işaretleri
6.Fiilimsi (eylemsi)
7.Cümlenin ögeleri
8.Cümle vurgusu
9.Fiilde çatı
10.Cümle çeşitleri
11.Anlatım bozuklukları
12.Söz sanatları
13.Yazı (metin) türleri
Eklenen konu: Sözel mantık soruları

2018-2019 LGS MATEMATİK KONULARI

1.Çarpanlar ve Katlar
2.Üslü ifadeler
3.Kareköklü ifadeler
4.Olasılık
5.Üçgenler
6.Dönüşüm geometrisi
7.Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler
8.Eşlik ve benzerlik
9.Doğrusal denklemler
10.Denklem sistemleri
11.Eşitsizlikler
12. Geometrik cisimler

Çıkarılan Konu: Dönüşüm geometrisinde “Döndürme Hareketi”
Çıkarılan konu: İki bilinmeyenli doğrusal denklem
Eklenen konu: Sayısal mantık soruları

2018-2019 LGS FEN BİLİMLERİ KONULARI

1.Mevsimler ve İklim
2.DNA ve Genetik Kod
3.Basınç
4.Madde ve Endüstri
5.Basit Makineler
6.Enerji Dönüşümleri
7.Elektrik
8.Uygulamalı Bilim

2018-2019 LGS T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK

1.Bir Kahraman Doğuyor
2.Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
3.Ya İstiklal, Ya Ölüm
4.Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
5.Atatürkçülük
6.Atatürk Dönemi Dış Politika
7.Atatürk’ten sonra Türkiye
Eklenen: 20.yy. Başlarında Osmanlı Devleti’nin durumu.

2018-2019 LGS DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KONULARI

1.Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
2.Kader ve Evrendeki Yasalar
3.İnsan İradesi ve Kader
4.İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
5.İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
6.Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
7.Allah’a Güvenmek
8.İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
9.İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
10. Zekat
11.Hac ve Kurban İbadeti
12.Hz. Muhammed’in (sav) Hayatından Örnek Davranışlar
13. Kuran’da Akıl ve Bilgi, Davranışlar 
Eklenen Konu: Din, Birey ve Toplum

2018-2019 LGS İNGİLİZCE KONULARI

Unit 1: Friendship
Unit 2: Teen Life
Unit 3: Cooking
Unit 4: Communication
Unit 5: The Internet
Unit 6: Adventures
Unit 7: Tourism
Unit 8: Chores
Unit 9: Science
Unit 10: Natural Forces

Yorumlar (2)