Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Mezunları Nerelerde Çalışabilir?
Edebiyat Fakültesi içerisinde yer alan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü dört yıl süreyle eğitim veren bir bölümdür. Bölüm içerisinde Azerbaycan, Kazak, Tatar, Özbek gibi önemli Türk lehçelerinin grameri ve edebiyatı öğretilir.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü öğrencileri Türki Cumhuriyetlere ait lehçelerin en az bir tanesini çok iyi seviyede öğrenebilir. Bu bölüm içerisinde Türk lehçelerinin tarihsel gelişimi, gramer yapısı, edebiyat tarihi, önemli şair ve yazarlarının eserleri incelenir. Bölüm içerisinde aynı zamanda yoğun bir çeviri eğitimi de verilir.

Çeviri konusunda yeterli eğitimi alan bölüm mezunlarının çalışma alanlarından birisi de çeviri ofisleridir. Gerek Türkiye’de gerekse Türki Cumhuriyetlerde bulunan çeviri ofislerinde Azerbaycan, Kazak, Tatar veya Özbek Türkçesi ile yazılmış eserler karşılaştırmalı olarak ele alınır ve incelenir. Bu eserlerin çevirisi yapılarak edebiyat ve bilim dünyasına kazandırılır. Bölüm mezunları bu eserlerin çevirilerinin yapıldığı yayınevlerinde de çevirmen, editör, redaktör, yazı işleri müdürü pozisyonlarında yönetici veya görevli unvanlarında çalışabilir.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları mezunları, Türkiye’de ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yayın yapan televizyon kanallarında haber merkezlerinde ve gazetelerde çalışabilir. Bu meslek grubunda yer alınması için özel şirketler veya TRT takip edilebilir. TRT’de KPSS puanı ile çalışılabilir. Çeşitli lehçelerde yayın yapan grup kanallarında görev alabilir.

Bu bölümden mezun olan kişiler pedagojik formasyon sertifikası eğitimi alarak öğretmenlik yapabilir. Özel okullarda veya devlet okullarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği gibi lehçe dersleri verilen kurumlarda branş öğretmeni olarak görev alabilmeleri söz konusu olabilir. Ayrıca Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerde de öğretmen olarak görev yapabilir ve bu ülkelerde çeşitli dil okullarında bulunabilir.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı bölümü mezunları yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilir. Bu bölümden mezun olan kişiler kendi bölümleri dışında Türk Dili ve Edebiyatı veya Karşılaştırmalı Edebiyat gibi bölümlerde de yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilir. Bölüm mezunları cari atamalar ile akademik kadrolarda araştırma görevlisi olarak göreve başlayabilir.

Yorumlar (1)
Leyla Kabak 4 yıl önce
Bölümle ilgili bazı bilgiler http://pauctle.com adresinde mevcuttur.