Kutsal Topaloğlu'nun, 'Tanrı'nın Temsilcileri' Kitabı Üzerine-Biray Üstüner

Kutsal Topaloğlu'nun, 'Tanrı'nın Temsilcileri' Kitabı Üzerine-Biray Üstüner

Kutsal Topaloğlu'nun, "Tanrı'nın Temsilcileri" Kitabı Üzerine


Biray Üstüner"Türklerin, Müslümanlıktan önceki inanışları olup günümüzde dahi etkileri sürmekte olan "Gök Tanrı Dini (Tengricilik)"nin özelliklerini, erdem ve değerlerini açıklayan, Sümerler başta olmak üzere Mezopotamya uygarlıklarına dair şaşırtıcı bilgiler aktaran, bir taraftan belgesel niteliği ile öne çıkan, diğer taraftan polisiye bir heyecan yaratan, aynı zamanda okuyucuyu hiç sıkmayan tarzda akıcı bir üslupla "roman formatında" yazılmış bir eser: "TANRININ TEMSİLCİLERİ"... 


Hem bir solukta okuyabileceğiniz sürükleyicilikte (ben öyle okudum), hem de içindeki çok değerli bilgiler bakımından kütüphanenizde saklayıp tekrar tekrar okuyabileceğiniz nitelikte, hukukçu-yazar Kutsal Topaloğlu'nun oldukça başarılı ve etkili bir şekilde kaleme aldığı bu romanın bir an önce edinilerek okunmasını herkese; özellikle tarih, arkeoloji, mitoloji, coğrafya ve edebiyat meraklısı arkadaşlarıma tavsiye ediyorum..."
Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2018, 19:46
YORUM EKLE