Eski Türkçede "Yüzünü aydınlık tutmak, yüzünü aydınlatmak" deyimleri

Türkçenin öncelerde sık kullanılan günümüzde pek kullanılmayan bir deyimi var. “Yüzin yaruk tutmak” yani yüzünü aydınlık tutmak. Güler yüzlü olmak anlamına geliyor.

Yaruk sözcüğü yarın sözcüğü ile aynı kökten gelir. Ancak Türkçede “yarın” sözcüğünün “bir sonraki gün” değil “sabah” anlamına geldiğini belirtmeliyiz. Her iki sözcük de ışıktan geliyor yani.

Kutadgu Bilig’de bu deyimin kullanıldığı bir dize: “yaruk tutsa begler kişike yüzi” (aydınlık tutsa begler kişiye yüzünü)

Aynı sözcüğün kullanıldığı daha da olağanüstü bir deyim de “yüzünü aydınlatmak” deyimi, eski şekliyle “yüzin yarut-“ (yüzünü ışıtmak)
Bu deyim de “bir kimseyi mutlu etmek” anlamına geliyor.
“Tapınsa kıyıksız yarutsa yüzin” “kusursuz iş yapsa yüzünü ışıtsa...”

Herkese aydınlık yüzler...

YORUM EKLE