Göktürkçe metinlerdeki KATIGDI ne demektir?

Göktürkçe metinlerdeki KATIGDI ne demektir?


KATIGDI: kat-(ı)g-dı

Kat- : eklemek, katmak, ilave etmek, karıştırmak

-ıg : eylemden ad yapan bir ektir.

Kat-ıg : Bu sözcükteki –g sesi zamanla düşecek ve bugünkü “katı” sözcüğü oluşacak. Katı, sağlam, sert, pek anlamlarındandır.

+di: adlarak gelerek belirteç(zarf) yapar(edgüti sözcüğünde olduğu gibi). Bu ek işlev olarak bugünkü –ca ekine benzer.
Örneğin: Güzelce yemeğini ye.

Katıgdı “sağlamca, sıkıca, dikkatlice, adamakıllı” anlamına gelir.

Bugün bu kökten türeyen birçok sözcük kullanırız:
katı,
katık,
katılaç (yufka ekmeği),
katılım,
katılımcı,
katırak (daha güçlü, daha sağlam anlamında / Tarama Sözlüğü 1969),
katışık,

Yorumlar (0)