Göktürkçe metinlerdeki bolmış ne demektir?

Göktürkçe metinlerdeki bolmış ne demektir?


Bolmış: bol-mış

Bugün ol- diye kullandığımız eylem, Eski Türkçede bol- idi. (bol-> vol-> ol-)

-mış eki burada ortaç(sıfat fiil) görevi ile kullanılmıştır.

Kül Tigin Yazıtı'nın Güney yüzünün ilk tümcesinde şimdilik şu söz öbeği oluştu: "Teñri teg teñride bolmış Türk Bilge Kagan".

Türkiye Türkçesine şöyle aktarabiliriz: Tanrı gibi gökte olmuş (gökten gelen/kut inancı) Türk Bilge Kağan

Yorumlar (0)