Göktürkçe metinlerdeki iniygünüm ne demektir?

Göktürkçe metinlerdeki iniygünüm ne demektir?


İniygünüm: ini+ (y)gÜn+ (ü)m

İni, erkek kardeş demektir.
+gUn: eki çoğul ekidir. (ET'deki çoğul eklerini birazdan vereceğiz.)
+m: 1. teklik kişi iyelik eki

İni sözcüğü Göktürk Yazıtları’nda “ini” biçimindeydi. Yine Divanü Lügat’it Türk’te de “ini” biçimindedir. Kaşgarlı Ata, şöyle tanımlamış: Yaşça küçük kardeş, kocanın küçük erkek kardeşi. Bu sözcük günümüze değin “ini” olarak yaşamıştır. Günlük dilde çok kullanmadığımız bu sözcük daha çok bulmacalarda görülmektedir.

Yorumlar (0)