Göktürkçe metinlerdeki tüketi ne demektir?

Göktürkçe metinlerdeki tüketi ne demektir?


Tüketi: Tamamıyla, bütünüyle, tümüyle anlamına gelen bir ilgeçtir.

tü-(kapamak, doldurmak) eyleminden türemiştir. Gelen -k ekiyle tü-k (tüm, tam, bütün) adı türemiştir. Sonra "tük+et-" eylemi türemiştir. Bugün de kullandığımız bir eylemdir.

Bugün, tüket- eylemi “bir tümü azaltmak” anlamındadır. Tüket-i sözcüğündeki -i eki ulaçtır, demeli zarf fiil ekidir. Bu -i eki, bugün tek başına kullanılmıyor.

Bugün kullanıldığı yerler, gel-i-yor eylemindeki gibidir. Genelde kip eki ile birlikteymiş gibi benimsenir.

Tükel, tüken-, tükenmez, tüketim, tüketici gibi sözcükler bu kökten türemiştir.

Yorumlar (0)