25.08.2018, 14:18

Gücenmek Sözcüğünün Kökeni

Gücenmek, "birinin beklenilmeyen bir davranışı veya sözü karşısında kırgınlık duymak" demek... Güç sözcüğünden geliyor. Güç "zorbalık" anlamı da taşır. 

Yani gücenmek "birinin zorbalığına uğramak" demek...

Yorumlar (0)