TDK ve TTK Başkanları Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

TDK ve TTK Başkanları Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

TDK ve TTK Başkanları Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yaşar Aydemir, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı ile Doç Dr. Hakan Özkan Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret ettiler. 
Ziyaretin son safhasına bir dizi etkinlik için Makedonya’ya gelen İlahiyatlar Birliği Platformu öğrencileri de iştirak ettiler
***********************************************************

Претседателот на Институтот за турски јазик Проф. Д-р Гурер Гулсевин, Претседателот на Институтот за Национална Историја на Р.Турција Д-р. Рефик Туран, Проректорот на Гази Универзитетот Јашар Ајдемир, Потпретседателот на Институтот за турски јазик Билал Чакиџи и Доц.Др.Хакан Озкан го посетија Институтот Јунус Емре во Скопје.На крајот од посетата се приклучија и младите студенти на Платформата за Теолошко  Единство кои во Македонија пристигнаа за учество на низа активности.  
**********************************************************
Drejtori i Institutit të Gjuhës Turke Prof. Dr. Gurer Gulsevin, Drejtori i Institutit të Historisë Kombëtare të Republikës së Turqisë, Dr. Refik Turan, rektor i Universitetit Gazi Yasar Ajdemir, nënkryetari i Institutit Turk të Gjuhës Turke Bilal Çakëxhë dhe Dr. Hakan Ozkan vizituan Institutin Yunus Emre në Shkup. Në fund të vizitës, studentët e rinj të Platformës për Unitet Teologjik u bashkuan në Maqedoni për të marrë pjesë në një sërë aktivitetesh.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2018, 16:20
YORUM EKLE