TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ ÇÖZÜM İSTİYOR.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ ÇÖZÜM İSTİYOR.

Öğrencilere dili sevdirmek, dilin kurallarını öğretmek amacıyla çalışmalar yapan Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe öğretmenlerinin birtakım ortak sorunları bulunmaktadır. Bütün bu sorunların yanı sıra dil öğretiminin kolay olmadığı gerçeğini de buraya eklemek gerekiyor öncelikle. 

Ders kitaplarında öğrencilerin seveceği ve ilgiyle okuyacağı metinlerin kullanılmaması, anlama ve kavramada çocukların sıkıntılar yaşaması, sosyal medyada ve televizyonda yabancı dillerin Türkçeyi olumsuz etkilemesi, öğrencinin “Ben nasıl olsa bu dersi yaparım, matematik daha önemli.”  şeklindeki yanlış inanışı bu sorunlardan sadece birkaçı. 

Bazı dil bilgisi konularının veya edebî bilgilerin tartışmaya açık olması ise en önemli sorun olarak görülmeli. Örneğin tunç uyak sorunu, edat tümleci ve zarf tümleci sorunu, takısız isim tamlaması sorunu, yazım kuralları sorunları, fiilimsi konusundaki belirsizlikler, sözcüğün yapısı konusundaki ve ses olaylarındaki anlaşmazlıklar…vb. Bu listeyi daha da uzatabiliriz aslında. 

Her ne kadar tatili çok olan, yatarak para kazanan ve derslere çalışmadan giren öğretmen imajı zihinlere yerleştirilmeye çalışılsa da gerçek şu ki öğretmenler kendini geliştirmek için çabalıyorlar. Sınavlara yönelik test kitapları hazırlayıp basıyorlar. Sosyal medyada çeşitli zümre grupları oluşturarak bilgi paylaşımı yapıyorlar. Şiir kitapları, romanlar, hikâyeler yazıyorlar; üretiyorlar. Branşlarıyla ilgili çalışmalar hazırlayıp bunları internet ortamında paylaşıyorlar. Birbirlerine sorular soruyor, tartışmalara katılıyorlar. Bunları yaparken ellerindeki temel kaynaklara bakıyorlar doğal olarak. Ancak bilgiyi araştırmaya çalışsalar da ders kitabının dışına çıkamıyorlar. Çünkü sınavlarda, ders kitabında yer alan anlatıma dayalı bir “soru”nun çıkma olasılığını düşünerek hareket ediyorlar.

TDK, “Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular” isminde bir bölüm açtı internet sitesinde. Kurum’un öğretmenlerden ve okurlardan gelen sorulara verdiği cevaplardan oluşan bu bölüm, öğretmenler için güzel bir başvuru kaynağı oldu. Tartışmalı çeşitli konularda öğretmenler artık ortak ve kabul edilebilir bir görüş istiyor. Öğretmenler eğitimin her aşamasında MEB-TDK-ÖSYM uyumu istiyor.

 Öğrencilere, “Bu konuda farklı görüşler var. Zeynep Korkmaz, Muharrem Ergin, Leyla Karahan veya Vecihe Hatiboğlu bu konuda şöyle söyler.” diyemiyoruz. Nitekim bu değerli hocalarımızın bazı konulardaki fikirleri birbirinden farklı olabiliyor. Öğrenciler, kurallar konusunda net cevaplar istiyor. Doğal olarak biz öğretmenler de…

YELİZ ÖZGE HOCA

EKİM-2019

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu