Güzel bir köy entitüsü anısı - Dr. Mehmet Uhri Haberleri