divanı lügatit türkte (dltde) geçen büyü Haberleri