yunan başkumandanı trikopis anadolu savaşını ve nasıl esir edildiğini anlatıyor Haberleri