04.01.2021, 15:01

Hep ve hepsi sözcüklerinin kökeni Farsça değil Türkçedir!

Hepsi sözcüğünün kökeni

Hepsi sözcüğünün kökeni Türkçedir. Hep kökünden gelir. Hep sözcüğünün kökeni ise eski Türkçe kop/köp sözcüğüdür.

TDH Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un açıklaması şöyledir:

Hepsi sözcüğünün en eski Türkçe kaynakları ve diğer örnekleri

DLT:

Kop, köp

***

Türkiye Türkçesi: 

[Dede Korkut Kitabı, 1400]
- Oğlancuğun görürise arturmaz, bizi hep kırar, dediler.


***

Çağatayca:

hab/habı "aynı anlamda" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500], Hāb هاب, 

Hepsi Köken Açıklaması

Orta Türkçe ham ve hem "tüm, tümü, daima" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük ise DLT'de kop/köp biçiminde geçer.

Hep/hab biçimi sadece Türkiye Türkçesinde ve Çağatayca bazı metinlerde görülür. Azərbaycan Türkçesinde ham, hamı, hamısı kullanılır. Anadolu ağızlarında hemi, hemisi yaygındır.

Saygılarımla...

Yorumlar (2)
Ş. Yelletkeci 3 yıl önce
Hep ve hepsi sözcüklerinin Farsça kökenli olduğunu iddia eden(ler) kim? Başlığa bakınca sanki böyle bir iddiada bulunanlara cevap veriliyor gibi ama yazının içeriğinde bu iddiayı kim savunuyor temas edilmemiş. Şayet kimse böyle bir iddiada bulunmuyorsa o zaman böyle bir yazıyı yayımlamaktaki maksat nedir?
Ayaz 3 yıl önce
Kendini dilci sanan Arapa ve fars yalakaları bunu yıllardır iddia ediyor. Suat Bey çok güzel açıklamış. Kutlarım.