TDH TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û
TDH-TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ... Türkçenin Dirilişi Türklüğün Dirilişidir! Suat Özer

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Hem şiir hem de düzyazıda “derviş” anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek...

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Hem şiir hem de düzyazıda derviş anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların...

Köken Açıklaması: ~ Ar abdāl أبدال [#bdl afˁāl çoğ.] 1. bedeller, 2. dilenci derviş, kalender < Ar badal بدل [t.] eşdeğer, bedel

İliştiriler: Kökeni, kökeni nedir, kökenbilim, etimoloji, kökenbilim sözlüğü, etimoloji...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Kutlu Kişi. { Eşdeğer: ABIDAL Dünyâ’dan ve nîmetlerinden vazgeçmiş, kendisini Allah (c.c.) yoluna adamış insan. Evliyâ, ermiş veyâ derviş...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: 1. Afganistan topraklarındaki bir Türk boyunun adı. 2. Anadolu'da göçebe bir aşiretin adı. 3. Çeşitli tarikatlarda derviş. Gezgin dervişlere verilen...

(TDH ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ)

> Atasözleri ve deyimler sözlüğünde geçmektedir. Anlamı ve açıklaması şöyledir: Hemen herkesin ilgi duyduğu bir alanı, kendine özgü bir işi vardır. İlgi duyduğu alan ya da iş neredeyse...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> Abdal (Türk oymağı) nasıl yazılır, Abdal (Türk oymağı) yazılışı, Abdal (Türk oymağı) yazımı, Abdal (Türk oymağı) doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün...

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Gezgin derviş giysisi, derviş görünüşü.


>> İliştiriler: Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Edebiyat Terimleri...

abdal kelimesinin kökeni, abdal kökeni

> Köken Açıklaması: ~ Ar abdāl أبدال [#bdl afˁāl çoğ.] 1. bedeller, 2. dilenci derviş, kalender < Ar badal بدل [t.] eşdeğer, bedel

İliştiriler: Kökeni, kökeni nedir,...

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Derviş. Tanrı sevgilisi, kırk din ulusundan biri. Saçlarını, kaşlarını, bıyıklarını ve sakallarını usturayla tıraş...

(TDH ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ)

> Atasözleri ve deyimler sözlüğünde geçmektedir. Anlamı ve açıklaması şöyledir: Yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşayıp eziyet çekmekte olan kimseler, karşılaşacakları zor şartlardan...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abdalımsı nasıl yazılır, abdalımsı yazılışı, abdalımsı yazımı, abdalımsı doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abdalımsı

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abdallık nasıl yazılır, abdallık yazılışı, abdallık yazımı, abdallık doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abdallık

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبدان su kabı mesane

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbdân...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Eski Türk boylarından birinin adıdır. { Saygılarımızla. Türkçenin Diriliş Hareketi *İLİŞTİRİLER: Tarih terimleri, tarih terimleri sözlüğü,...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe çocuk isimleri, güzel öz Türkçe...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sulu, taze. 2. Parlak. 3. Sağlam vücutlu. 4. Nükteli. 5. Zarif, güzel, has > Kökeni: Farsça

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Farsça) (Kadın Adı) - 1. Sulu, taze. 2. Parlak. 3. Sağlam vücutlu. 4. Nük¬teli. 5. Zarif, güzel, hoş. 6. Su veren hizmetçi.

>> İliştiriler:...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبدار sulu parlak hoş

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbdâr...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبدندان bön âciz

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbdendân...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abdest nasıl yazılır, abdest yazılışı, abdest yazımı, abdest doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abdest

> Bunun dışındaki...

(Dini Terimler Sözlüğü'nde geçer.) > Abdest Yüzü (ağız, burun dâhil), dirseklerle birlikte elleri, topuklarla beraber ayakları yıkamak ve başı (kulaklar ve ense dâhil) mesh etmek biçiminde, özellikle namazdan önce belli bir düzen içinde...

Köken Açıklaması: ~ Fa ābdast/āb-i dast آبدست/آب دست «el suyu», el yıkama, namaz öncesi törensel yıkanma

İliştiriler: Kökeni, kökeni nedir, kökenbilim, etimoloji, kökenbilim sözlüğü, etimoloji sözlüğü, anlamı,...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبدست abdes paylam

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, abdest...

TDH Türk Birliği Türkçe Sözlüğü'nde geçmektedir. (Türk Lehçeleri Sözlüğü)
***
TÜRKİYE TÜRKÇESİ: El suyu, arınma, yunma
KÖKEN BİLGİSİ: Fa. ābdast آبدس / آب دست ab: su, dest: el
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ:...