TDH TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
TDH-TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ... Türkçenin Dirilişi Türklüğün Dirilişidir! Suat Özer

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah'ın kulu. el-Melik, Allah'ın Adlerindendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.
...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah'ın kulu. el-Melik, Allah'ın isimlerindendir.

>> İliştiriler:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah'ın kulu. ed-Dar. Allah'ın Adlerindendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı....

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah'ın kulu. ed-Dar. Allah'ın isimlerindendir.

>> İliştiriler:...

Bu sözcük TDH Tıp Terimleri Sözlüğü'nde yer almaktadır. >>> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dışaçekim


>> İliştiriler: Tıp Terimleri Sözlüğü > abdüksiyon kelimesinin kökeni, abdüksiyon kelimesinin anlamı, abdüksiyon kelimesinin...

Bu sözcük TDH Tıp Terimleri Sözlüğü'nde yer almaktadır. >>> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dışaçeken, uzaklaştırıcı


>> İliştiriler: Tıp Terimleri Sözlüğü > abdüktör kelimesinin kökeni, abdüktör kelimesinin anlamı, abdüktör...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah'ın kulu. A'la kelimesi Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini....

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah'ın kulu. A'la kelimesi Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah'ın kulu. Allah'ın Adlerinden, (bkz. el-Afuv). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

>> İliştiriler:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Afuv).

>> İliştiriler: Çocuk isimleri,...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah'ın kulu. Ali kelimesi Kur'an'da Allah'ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır. > Kökeni: Arapça,...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah'ın kulu. Ali kelimesi Kur'an'da Allah'ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır.

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah'ın kulu. Alim kelimesi Allah'ın 99 isminden birisidir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın Adlerinden, (bkz. el-Azim). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

>> İliştiriler:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın kulu. - Al¬lah'ın isimlerinden, (bkz. el-Azim).

>> İliştiriler: Çocuk isimleri,...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah'ın kulu. (bkz. Aziz). Aziz Allah'ın Adlerindendi r. Sultan Abdülaziz 32. Osmanlı padişahının adı....

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al¬lah'ın kulu. (bkz. Aziz). Aziz Allah'ın isimlerindendi r. - Sultan Abdülaziz

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah'ın kulu-Allah'ın Adlerinden, (bkz. Baki). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah'ın kulu-Allah'ın isimlerinden, (bkz. Baki).

>>...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaratan, yaratıcı Allah'ın kulu. Bari ismi, Allah'ın Adlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Yaratan, yaratıcı Allah'ın kulu. Bari ismi, Al¬lah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı al-madan kullanılmaz.

>> İliştiriler:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah'ın kulu. (bkz. el-Basir). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Al-lah'ın kulu. - (bkz. el-Basir).

>>...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah'ın kulu. Allah'ın Adlerinden (bkz. el-Basıt). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Al¬lah'ın kulu. - Allah'ın isimlerinden (bkz. el-Basıt).

>> İliştiriler:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın Adlerinden.Bedi'nin kulu. (bkz. el-Bedi). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek isimleri,...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Allah'ın isimlerinden.- Bedi'nin kulu. (bkz. el-Bedi).

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek isimleri, ABDÜLBEDİ kelimesinin...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Berr'in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.-Berr, Allah'ın Adlerindendir. (bkz. el-Berr). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

>> İliştiriler:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Berr'in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.-Berr, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Berr).

>> İliştiriler: Çocuk isimleri,...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah'ın kulu. Cebbar, Allah'ın Adlerindendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

>>...