TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hastalık Tanrısı İnsanlara hastalık verir > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe...

TDH-TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ

- Konu: Abargaç ne demektir? Abargaç nedir? Abargaç sözcüğünün anlamı.

> Bu sözcük, TDH Türk Birliği - Türk Lehçeleri Sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması:...

TDH-TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ

- Konu: Abargal ne demektir? Abargal nedir? Abargal sözcüğünün anlamı.

> Bu sözcük, TDH Türk Birliği - Türk Lehçeleri Sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması:...

TDH-TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ

- Konu: Abargan ne demektir? Abargan nedir? Abargan sözcüğünün anlamı.

> Bu sözcük, TDH Türk Birliği - Türk Lehçeleri Sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması:...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: İskityalı Apollon rahibi, tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon'un attığı altın bir oka biner, dünyayı dolaşırdı....

TDH-TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ

- Konu: Abarlamak ne demektir? Abarlamak nedir? Abarlamak sözcüğünün anlamı.

> Bu sözcük, TDH Türk Birliği - Türk Lehçeleri Sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması:...

TDH-TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ

- Konu: Abarmak ne demektir? Abarmak nedir? Abarmak sözcüğünün anlamı.

> Bu sözcük, TDH Türk Birliği - Türk Lehçeleri Sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması:...

TDH-TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ

- Konu: Abarmak ne demektir? Abarmak nedir? Abarmak sözcüğünün anlamı.

> Bu sözcük, TDH Türk Birliği - Türk Lehçeleri Sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması:...

TDH-TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ

- Konu: Abarman ne demektir? Abarman nedir? Abarman sözcüğünün anlamı.

> Bu sözcük, TDH Türk Birliği - Türk Lehçeleri Sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması:...

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Abarñ "eğer" anlamına şart edatı.

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk, Divanu Lügati’t Türk sav örnekleri, Divanu Lügati’t...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abartabilme nasıl yazılır, abartabilme yazılışı, abartabilme yazımı, abartabilme doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abartabilme

(TDK ANLAM AÇIKLAMASI)

- Konu: Abartabilme sözcüğünün anlamı nedir? Abartabilme sözcüğünün TDK'ye göre anlamı ve açıklaması nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abartabilme

>>...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abartabilmek nasıl yazılır, abartabilmek yazılışı, abartabilmek yazımı, abartabilmek doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abartabilmek

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abartı nasıl yazılır, abartı yazılışı, abartı yazımı, abartı doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abartı

> Bunun...

abartı kelimesinin eş anlamı nedir, abartı eş anlamı nedir?

> Bu sözcük TDH Eş Anlamlı Sözcükler Sözlüğü'nde yer almaktadır.

>> Bu kelimenin eş anlamlısı şudur: mübalağa

>> İliştiriler: Eş...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abartıcı nasıl yazılır, abartıcı yazılışı, abartıcı yazımı, abartıcı doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abartıcı

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abartıcılık nasıl yazılır, abartıcılık yazılışı, abartıcılık yazımı, abartıcılık doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir:...

(TDK ANLAM AÇIKLAMASI)

- Konu: Abartıcılık sözcüğünün anlamı nedir? Abartıcılık sözcüğünün TDK'ye göre anlamı ve açıklaması nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abartıcılık
...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abartık nasıl yazılır, abartık yazılışı, abartık yazımı, abartık doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abartık

...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abartılabilme nasıl yazılır, abartılabilme yazılışı, abartılabilme yazımı, abartılabilme doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir:...

(TDK ANLAM AÇIKLAMASI)

- Konu: Abartılabilme sözcüğünün anlamı nedir? Abartılabilme sözcüğünün TDK'ye göre anlamı ve açıklaması nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abartılabilme
...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abartılabilmek nasıl yazılır, abartılabilmek yazılışı, abartılabilmek yazımı, abartılabilmek doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir:...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abartılı nasıl yazılır, abartılı yazılışı, abartılı yazımı, abartılı doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abartılı

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abartılılık nasıl yazılır, abartılılık yazılışı, abartılılık yazımı, abartılılık doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir:...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abartılış nasıl yazılır, abartılış yazılışı, abartılış yazımı, abartılış doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abartılış