TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û

ABB neyin kısaltması, ABB kısaltmasının anlamı, ABB kısaltmasının açılımı

> KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. > Kısaltılan kavram şudur: Avrupa Birliği Bankası
...

ABB neyin kısaltması, ABB kısaltmasının anlamı, ABB kısaltmasının açılımı

> KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. > Kısaltılan kavram şudur: Avrupa Birliği Bankası
...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab'dan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) -Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab'dan.

>> İliştiriler:...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> Abbas nasıl yazılır, Abbas yazılışı, Abbas yazımı, Abbas doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: Abbas

> Bunun dışındaki...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)'ın amcası, Mekke'nin fethinde müslüman...

(TDK ANLAM AÇIKLAMASI)

- Konu: Abbas sözcüğünün anlamı nedir? Abbas sözcüğünün TDK'ye göre anlamı ve açıklaması nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: Abbas

>> Bu sözcüğün...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). - Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)'ın amcası, Mek¬ke'nin fethinde müslüman...

Abbas Ağa Camii nasıl yazılır? Abbas Ağa Camii özel ad olduğu için büyük harfle başlayarak yazılır ve sözcüğe gelen çekim ekleri kesme imiyle ayrılır. Sözcüğün doğru yazılışı şöyledir: Abbas Ağa Camii

>> Kural 1:...

(TDH ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ)

> Atasözleri ve deyimler sözlüğünde geçmektedir. Anlamı ve açıklaması şöyledir: 1) Yolculuğa çıkmaya kararlı. 2) ölmek üzere olan kimse için şaka yollu söylenir.

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Kadın Adı) - (bkz. Abbas). Ahmed b. Hanbel'in hanımının ismi. Hz. Abbas'a mensup olan.

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek isimleri,...

(Dini Terimler Sözlüğü'nde geçer.) > Abbasiler Hz. Peygamber’in amcası Abbas bin Abdülmuttalip (ö. 32/653) soyundan gelen, MS 750-1258 tarihleri arasında Emevilerden sonra hüküm süren sülale. Abbasiler döneminin ilk zamanları İslam kültür...

ABBASİLER

ABBASİLER

Arap-İslam Devleti (750-1258) hanedanıdır. Abbasiler 750 yılında Emevi Hanedanı’na karşı bir ayaklanma düzenleyerek devlet yönetimini ele geçirdiler. İç karışıklıkları ve ayaklanmaları zorla bastırarak,...

Abbasındut Tepesi nasıl yazılır? Abbasındut Tepesi özel ad olduğu için büyük harfle başlayarak yazılır ve sözcüğe gelen çekim ekleri kesme imiyle ayrılır. Sözcüğün doğru yazılışı şöyledir: Abbasındut Tepesi

>> Kural...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Farsça) (Erkek Adı)- Yüzgeç, yüzücü.

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek isimleri, ABBAZ kelimesinin kökeni, ABBAZ kelimesinin anlamı,...

ABC ÜLKELERİ

Arjantin, Brezilya ve Şili tarafından oluşturulan uluslararası topluluktur. Bu üç devlet 1915 yılında aralarında bir saldırmazlık paktı imzalamışlardı.

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبجامه su kabı

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbcâme...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İşin ehli kişi, iş bitirici 2. Uyumlu, itaatkar 3. Ava düşkün, savaşçı > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler:...

19. ABCD

KISALTMALAR DİZİNİ SÖZLÜĞÜ-TDH

- Konu: ABCD neyin kısaltmasıdır? ABCD kısaltmasının açılımı, ABCD kısaltmasının anlamı.

> Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Kısaltılan...

KISALTMALAR DİZİNİ SÖZLÜĞÜ-TDH

- Konu: ABCD neyin kısaltmasıdır? ABCD kısaltmasının açılımı, ABCD kısaltmasının anlamı.

> Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Kısaltılan...

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Abçı neçe al tep bilse, ayıg anca yol bilir. Avcı ne kadar hîle bilse, ayı o kadar yol bilir.

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبچين peştemal

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbçîn...

23. ABD

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Kadın Adı) - Köle, hizmetçi, itaat edici. Kul. Sonuna Allah'ın isimleri getirilince bazı isimler meydana gelir. Abdullah, Abdurrahim, Abdulmelik gibi....

24. Abd

(Dini Terimler Sözlüğü'nde geçer.) > Abd 1. Kul. “abd bir peygamber olmakla melik bir peygamber olmak arasında serbest bırakıldım. Abd peygamber olmayı tercih ettim.” (hadis) 2. Allah’ın yarattığı her şey, mahluk. “göklerde ve yerde...

25. Abd

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Kul.


>> İliştiriler: Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Abd kelimesinin kökeni,...