TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û

ABD neyin kısaltması, ABD kısaltmasının anlamı, ABD kısaltmasının açılımı

> KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. > Kısaltılan kavram şudur: Ana bilim dalı

>>...

Köken Açıklaması: [ <1400]
~ Ar ˁabd عبد [#ˁbd faˁl ] kul, köle, hizmetkâr ≈ Aram ˁabed עֲבֵד [#ˁbd] a.a. ≈ Akad abdu a.a.
Benzer sözcükler: abdiâciz, Abdullah
Bu maddeye gönderenler: abit (ibadullah), ibadet,...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Kul, köle, mahluk Tasavvufta kamil Müslüman

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: عبد kul köle

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, abd kelimesinin...

(TDH KISALTMALAR DİZİNİ, KISALTMALARIN AÇILIMI, NEYİN KISALTMASI?)

- Konu: ABD neyin kısaltması, ABD kısaltmasının anlamı nedir, ABD kısaltmasının açılımı nedir?

> Kısaltılan kavram şudur: Amerika Birleşik...

abd kelimesinin kökeni, abd kökeni

> Köken Açıklaması: [ <1400]
~ Ar ˁabd عبد [#ˁbd faˁl ] kul, köle, hizmetkâr ≈ Aram ˁabed עֲבֵד [#ˁbd] a.a. ≈ Akad abdu a.a.
Benzer sözcükler: abdiâciz, Abdullah
...

ABD neyin kısaltması, ABD kısaltmasının anlamı, ABD kısaltmasının açılımı

> KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. > Kısaltılan kavram şudur: Ana bilim dalı

>>...

(TDH KISALTMALAR DİZİNİ, KISALTMALARIN AÇILIMI, NEYİN KISALTMASI?)

- Konu: ABD neyin kısaltması, ABD kısaltmasının anlamı nedir, ABD kısaltmasının açılımı nedir?

> Kısaltılan kavram şudur: Amerika Birleşik...

ABD neyin kısaltması, ABD kısaltmasının anlamı, ABD kısaltmasının açılımı

> KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. > Kısaltılan kavram şudur: Ana bilim dalı

>>...

ABD neyin kısaltması, ABD kısaltmasının anlamı, ABD kısaltmasının açılımı

> KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. > Kısaltılan kavram şudur: Ana bilim dalı

>>...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

> Konu: ABD Virgin Adaları nasıl yazılır? ABD Virgin Adaları nasıl yazılır TDK açıklaması

>> ABD Virgin Adaları nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir: ABD Virgin Adaları...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

> Konu: ABD Virgin Adalarılı nasıl yazılır? ABD Virgin Adalarılı nasıl yazılır TDK açıklaması

>> ABD Virgin Adalarılı nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir: ABD...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

> Konu: ABD Virgin Adalarılılar nasıl yazılır? ABD Virgin Adalarılılar nasıl yazılır? TDK açıklaması ve doğru yazımı

>> ABD Virgin Adalarılılar nasıl yazılır sorusunun...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Kul, köle

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, Abd-i memluk kelimesinin...

15. Abd.

KISALTMALAR DİZİNİ SÖZLÜĞÜ-TDH

- Konu: Abd. neyin kısaltmasıdır? Abd. kısaltmasının açılımı, Abd. kısaltmasının anlamı.

> Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Kısaltılan...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abdal nasıl yazılır, abdal yazılışı, abdal yazımı, abdal doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abdal

> Bunun dışındaki...

(Dini Terimler Sözlüğü'nde geçer.) > Abdal 1. Veliler, erenler, Allah’ın veli kulları. 2. Allah’a içtenlikle ibadet edenler. 3. Gezginci dervişler. “derviş yunus abdal olmuş/gezer Allah deyü deyü.” (Y. Emre)

>> İliştiriler:...

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Hem şiir hem de düzyazıda “derviş” anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek...

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Hem şiir hem de düzyazıda derviş anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların...

Köken Açıklaması: ~ Ar abdāl أبدال [#bdl afˁāl çoğ.] 1. bedeller, 2. dilenci derviş, kalender < Ar badal بدل [t.] eşdeğer, bedel

İliştiriler: Kökeni, kökeni nedir, kökenbilim, etimoloji, kökenbilim sözlüğü, etimoloji...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Kutlu Kişi. { Eşdeğer: ABIDAL Dünyâ’dan ve nîmetlerinden vazgeçmiş, kendisini Allah (c.c.) yoluna adamış insan. Evliyâ, ermiş veyâ derviş...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: 1. Afganistan topraklarındaki bir Türk boyunun adı. 2. Anadolu'da göçebe bir aşiretin adı. 3. Çeşitli tarikatlarda derviş. Gezgin dervişlere verilen...

(TDK ANLAM AÇIKLAMASI)

- Konu: Abdal sözcüğünün anlamı nedir? Abdal sözcüğünün TDK'ye göre anlamı ve açıklaması nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abdal

>> Bu sözcüğün...

(TDH ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ)

> Atasözleri ve deyimler sözlüğünde geçmektedir. Anlamı ve açıklaması şöyledir: Hemen herkesin ilgi duyduğu bir alanı, kendine özgü bir işi vardır. İlgi duyduğu alan ya da iş neredeyse...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> Abdal (Türk oymağı) nasıl yazılır, Abdal (Türk oymağı) yazılışı, Abdal (Türk oymağı) yazımı, Abdal (Türk oymağı) doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün...