TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û
1. Ab

TDH Türk Birliği Türkçe Sözlüğü'nde geçmektedir. (Türk Lehçeleri Sözlüğü)
***
TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Su
KÖKEN BİLGİSİ: Farsça āb /āv آب
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: Su, ab
KAZAK TÜRKÇESİ: Sw
KIRGIZ...

2. ab

ab kelimesinin eş anlamı nedir, ab eş anlamı nedir?

> Bu sözcük TDH Eş Anlamlı Sözcükler Sözlüğü'nde yer almaktadır.

>> Bu kelimenin eş anlamlısı şudur: su

>> İliştiriler: Eş Anlamlı Sözcükler...

3. AB

(TDH KISALTMALAR DİZİNİ, KISALTMALARIN AÇILIMI, NEYİN KISALTMASI?)

- Konu: AB neyin kısaltması, AB kısaltmasının anlamı nedir, AB kısaltmasının açılımı nedir?

> Kısaltılan kavram şudur: Avrupa Birliği
...

4. AB

KISALTMALAR DİZİNİ SÖZLÜĞÜ-TDH

- Konu: AB neyin kısaltmasıdır? AB kısaltmasının açılımı, AB kısaltmasının anlamı.

> Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Kısaltılan...