TDH TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
TDH-TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ... Türkçenin Dirilişi Türklüğün Dirilişidir! Suat Özer

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: عدالت آب adalet suyu; doğruluğun bereketi

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: احمر آب kızıl su kırmızı şarap gözyaşı

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آتشين آب ateşli su; kırmızı şarap; gözyaşı

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: رنگ باده آب kızıl su gözyaşı, kanlı gözyaşı

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler,...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: انگور آب üzüm suyu şarap

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri,...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: خرابات آب meyhane suyu şarap

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri,...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Hayat suyu, içene ebedi hayat veren efsanevi su

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: کوثر آب cennet suyu, şarap

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri,...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> aba nasıl yazılır, aba yazılışı, aba yazımı, aba doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: aba

> Bunun dışındaki yazımlar...

(Dini Terimler Sözlüğü'nde geçer.) > Âbâ Bir kimsenin yakın ataları, babalar, dedeler, ecdat. Mekke müşrikleri putlara tapındıklarından dolayı Hz. Peygamber tarafından eleştirilince, onlar ‘Âbâmızı bu şekilde ibadet eder bulduk.’...

11. Aba

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Ayı.

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk, Divanu Lügati’t Türk sav örnekleri, Divanu Lügati’t Türk’ten kelimeler, Divanu...

12. Aba

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Baba.

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk, Divanu Lügati’t Türk sav örnekleri, Divanu Lügati’t Türk’ten kelimeler, Divanu...

13. Aba

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Ana. Bk. > ana, apa

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk, Divanu Lügati’t Türk sav örnekleri, Divanu Lügati’t Türk’ten kelimeler,...

14. Aba

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Bazı dervişlerin ve ilmiye mensuplarının giydikleri yünden yapılmış bir giysi

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük,...

15. abâ

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: عبا kaba yün kumaş aba

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, abâ...

16. Aba

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’, ’’abla’’, bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır....

(TDH ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ)

> Atasözleri ve deyimler sözlüğünde geçmektedir. Anlamı ve açıklaması şöyledir: Üstü kapalı, imâlı sözlerle korkutmak, tehdit etmek. “Odanızı toplamazsanız olacaklara karışmam...

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Dağlarda yetişip dağlıların yediği hıyar gibi dikenli bir ot; yer mürveri, Cannabis sativa.

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk,...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> aba güreşi nasıl yazılır, aba güreşi yazılışı, aba güreşi yazımı, aba güreşi doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: aba güreşi

(TDH ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ)

> Atasözleri ve deyimler sözlüğünde geçmektedir. Anlamı ve açıklaması şöyledir: Kişinin ihtiyaçlarını mevsiminden, sezonundan, vaktinden önce ucu olduğu zamanda karşılaması.

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Babalar, dedeler, atalar

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, Aba vü...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abacı nasıl yazılır, abacı yazılışı, abacı yazımı, abacı doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abacı

> Bunun dışındaki...

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Umacı, bununla çocuklar korkutulur; ağır basma, kâbus.

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk, Divanu Lügati’t Türk sav örnekleri,...

(TDH ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ)

> Atasözleri ve deyimler sözlüğünde geçmektedir. Anlamı ve açıklaması şöyledir: Olay ve konu hakkında yeterliliği, yetkisi olmayan kişiler için “Sen neden karışıyorsun?” anlamında...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abacılık nasıl yazılır, abacılık yazılışı, abacılık yazımı, abacılık doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abacılık

26. Abad

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. (Far.) Şen, bayındır. 2. (Arapça) Sonsuz gelecek zamanlar. > Kökeni: Farsça

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek isimleri, Abad...

27. Abad

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Zengin olma, varlıklı olma, bayındır.


>> İliştiriler: Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Edebiyat Terimleri...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آباد ebedler

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbâd kelimesinin...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آباد bayındır mamûr ; âbâd etmek/eylemek mamûr etmek zenginleştirmek huzur vermekâbâd olmak mamûrlaşmak

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبادان bayındır

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbâdân...