TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û

25 Kasım Stadyumu nasıl yazılır? 25 Kasım Stadyumu özel ad olduğu için büyük harfle başlayarak yazılır ve sözcüğe gelen çekim ekleri kesme imiyle ayrılır. Sözcüğün doğru yazılışı şöyledir: 25 Kasım Stadyumu

>> Kural...

57. Piyade Alayı Şehitliği nasıl yazılır? 57. Piyade Alayı Şehitliği özel ad olduğu için büyük harfle başlayarak yazılır ve sözcüğe gelen çekim ekleri kesme imiyle ayrılır. Sözcüğün doğru yazılışı şöyledir: 57. Piyade Alayı...

KISALTMALAR DİZİNİ SÖZLÜĞÜ-TDH

- Konu: 5ARI neyin kısaltmasıdır? 5ARI kısaltmasının açılımı, 5ARI kısaltmasının anlamı.

> Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Kısaltılan...

4. A

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Şaşalamayı anlatan bir edat.

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk, Divanu Lügati’t Türk sav örnekleri, Divanu Lügati’t Türk’ten...