TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah'ın kulu. Ehad, Allah'ın isimlerindendir.

>> İliştiriler: Çocuk isimleri,...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aslan'ın kulu.Hz. Rasûlullah (s.a.s)'m reddettiği Adlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

>> İliştiriler:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Aslan'ın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s)'m reddet¬tiği isimlerdendir. Müslümanlar kul-lanmazlar.

>> İliştiriler: Çocuk...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Herşe-yin evveli, ilk olan, varlığının başlangıcı bulunmayan Allah'ın kulu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

>> İliştiriler:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Herşe-yin evveli, ilk olan, varlığının başlan¬gıcı bulunmayan Allah'ın kulu.

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah'ın kulu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

>> İliştiriler:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah'ın kulu.

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah'ın kulu. (bkz. Ferid). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

>> İliştiriler:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Tek, eş¬siz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah'ın kulu. (bkz. Ferid).

>> İliştiriler: Çocuk isimleri,...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: – Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işlerini açan Allah'ın kulu. (bkz. Fettah). Allah'ın Adlerindendir....

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) – Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işle¬rini açan Allah'ın kulu. (bkz. Fettah). Allah'ın...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kullarının günahlarını affeden Allah'ın kulu. (bkz. Gaffar). Allah'ın Adlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. > Kökeni: Arapça, Türü:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Kulla¬rının günahlarını affeden Allah'ın ku¬lu. - (bkz. Gaffar). Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanıl¬maz....

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah'ın kulu. (bkz. Gafur). "Abd" takısı almadan kullanılmaz. > Kökeni: Arapça, Türü:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Kulları¬nın günahlarını tekrar tekrar bağışla¬yıcı olan Allah'ın kulu. - (bkz. Gafur). "Abd" takısı almadan kullanılmaz.

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allah'ın kulu.Allah'ın Adlerinden, (bkz. Gani). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

>> İliştiriler:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allah'ın ku¬lu.- Allah'ın isimlerinden, (bkz. Ga-ni).

>> İliştiriler: Çocuk isimleri,...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allah'ın kulu. (bkz. el-Habir). Allah'ın Adlerinden. > Kökeni: Arapça, Türü:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Her şe¬yin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allah'ın kulu. (bkz. el-Habir). Allah'ın isimlerinden.

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah'ın kulu. Allah'ın Adlerinden, (bkz. Hadi). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

>> İliştiriler:...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah'ın kulu. - Allah'ın isimlerinden, (bkz. Hadi).

>> İliştiriler: Çocuk isimleri,...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kayıtlayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allah'ın kulu. -(bkz. el-Hafız). Allah'ın...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kayıtlayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allah'ın kulu. -(bkz....

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hak ve gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran Allah'ın kulu. Hak, Esmau'l-Hüsna'dandır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Hak ve ger¬çek olan, varlığı hiç değişmeden du¬ran Allah'ın kulu. - Hak, Esmau'l-Hüsna'dandır.

>> İliştiriler:...