TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. (Far.) Şen, bayındır. 2. (Arapça) Sonsuz gelecek zamanlar. > Kökeni: Farsça

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek isimleri, Abad...

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Zengin olma, varlıklı olma, bayındır.


>> İliştiriler: Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Edebiyat Terimleri...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آباد ebedler

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbâd kelimesinin...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آباد bayındır mamûr ; âbâd etmek/eylemek mamûr etmek zenginleştirmek huzur vermekâbâd olmak mamûrlaşmak

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca...