TDH TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û
TDH-TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ... Türkçenin Dirilişi Türklüğün Dirilişidir! Suat Özer

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: عبا kaba yün kumaş aba

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, abâ...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’, ’’abla’’, bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır....

aba kelimesinin eş anlamı nedir, aba eş anlamı nedir?

> Bu sözcük TDH Eş Anlamlı Sözcükler Sözlüğü'nde yer almaktadır.

>> Bu kelimenin eş anlamlısı şudur: üstlük

>> İliştiriler: Eş Anlamlı Sözcükler...

(TDH ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ)

> Atasözleri ve deyimler sözlüğünde geçmektedir. Anlamı ve açıklaması şöyledir: Üstü kapalı, imâlı sözlerle korkutmak, tehdit etmek. “Odanızı toplamazsanız olacaklara karışmam...

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Dağlarda yetişip dağlıların yediği hıyar gibi dikenli bir ot; yer mürveri, Cannabis sativa.

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk,...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> aba güreşi nasıl yazılır, aba güreşi yazılışı, aba güreşi yazımı, aba güreşi doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: aba güreşi

(TDH ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ)

> Atasözleri ve deyimler sözlüğünde geçmektedir. Anlamı ve açıklaması şöyledir: Kişinin ihtiyaçlarını mevsiminden, sezonundan, vaktinden önce ucu olduğu zamanda karşılaması.

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Babalar, dedeler, atalar

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, Aba vü...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abacı nasıl yazılır, abacı yazılışı, abacı yazımı, abacı doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abacı

> Bunun dışındaki...

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Umacı, bununla çocuklar korkutulur; ağır basma, kâbus.

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk, Divanu Lügati’t Türk sav örnekleri,...

(TDH ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ)

> Atasözleri ve deyimler sözlüğünde geçmektedir. Anlamı ve açıklaması şöyledir: Olay ve konu hakkında yeterliliği, yetkisi olmayan kişiler için “Sen neden karışıyorsun?” anlamında...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abacılık nasıl yazılır, abacılık yazılışı, abacılık yazımı, abacılık doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abacılık

13. Abad

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. (Far.) Şen, bayındır. 2. (Arapça) Sonsuz gelecek zamanlar. > Kökeni: Farsça

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek isimleri, Abad...

14. Abad

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Zengin olma, varlıklı olma, bayındır.


>> İliştiriler: Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Edebiyat Terimleri...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آباد ebedler

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbâd kelimesinin...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آباد bayındır mamûr ; âbâd etmek/eylemek mamûr etmek zenginleştirmek huzur vermekâbâd olmak mamûrlaşmak

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبادان bayındır

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbâdân...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبادانی bayındırlık

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri,...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şen > Kökeni: Farsça

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek isimleri, Abade kelimesinin kökeni, Abade kelimesinin anlamı, Abade kelimesinin...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abadi nasıl yazılır, abadi yazılışı, abadi yazımı, abadi doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abadi

> Bunun dışındaki...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. / Abadı Mehmet Çelebi: Türk hukuk bilgini. > Kökeni: Farsça

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبادی bayındırlık ince Hint kağıdı

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe...

(Dini Terimler Sözlüğü'nde geçer.) > Abadile Sahabe döneminde ilimleriyle ve özellikle verdikleri fetvalarla meşhur olan Abdullah adlı dört sahabe hakkında kullanılan bir terim. Hz. Peygamber’in sahabeleri arasında üç yüz kadar Abdullah...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abajur nasıl yazılır, abajur yazılışı, abajur yazımı, abajur doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abajur

> Bunun dışındaki...

TDH Türk Birliği Türkçe Sözlüğü'nde geçmektedir. (Türk Lehçeleri Sözlüğü)
***
TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Işıkkesen
KÖKEN BİLGİSİ: Fransızca abat -jour
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: Abajur, qalpaq
KAZAK TÜRKÇESİ:...