TDH TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
TDH-TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ... Türkçenin Dirilişi Türklüğün Dirilişidir! Suat Özer

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبادانی bayındırlık

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri,...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şen > Kökeni: Farsça

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek isimleri, Abade kelimesinin kökeni, Abade kelimesinin anlamı, Abade kelimesinin...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abadi nasıl yazılır, abadi yazılışı, abadi yazımı, abadi doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abadi

> Bunun dışındaki...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. / Abadı Mehmet Çelebi: Türk hukuk bilgini. > Kökeni: Farsça

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبادی bayındırlık ince Hint kağıdı

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe...

(Dini Terimler Sözlüğü'nde geçer.) > Abadile Sahabe döneminde ilimleriyle ve özellikle verdikleri fetvalarla meşhur olan Abdullah adlı dört sahabe hakkında kullanılan bir terim. Hz. Peygamber’in sahabeleri arasında üç yüz kadar Abdullah...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abajur nasıl yazılır, abajur yazılışı, abajur yazımı, abajur doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abajur

> Bunun dışındaki...

TDH Türk Birliği Türkçe Sözlüğü'nde geçmektedir. (Türk Lehçeleri Sözlüğü)
***
TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Işıkkesen
KÖKEN BİLGİSİ: Fransızca abat -jour
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: Abajur, qalpaq
KAZAK TÜRKÇESİ:...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abajurcu nasıl yazılır, abajurcu yazılışı, abajurcu yazımı, abajurcu doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abajurcu

...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abajurculuk nasıl yazılır, abajurculuk yazılışı, abajurculuk yazımı, abajurculuk doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abajurculuk

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abajurlu nasıl yazılır, abajurlu yazılışı, abajurlu yazımı, abajurlu doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abajurlu

...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abajursuz nasıl yazılır, abajursuz yazılışı, abajursuz yazımı, abajursuz doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abajursuz

13. Abak

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temiz, iffetli, namuslu kişi > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe çocuk isimleri,...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakın akraba, amca çocuğu > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe çocuk isimleri,...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlhanlı Kağanı Hülagü Han'ın oğlu > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Ayı Kral { Eşdeğer: ABAHAN, APAHAN, ABAĞAN, ABIĞAN, ABAGAN Abakan Irmağı’nda boğulduğuna inanılan ve Hakasların atası olarak kabul edilen efsânevî...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Eski Türk boylarından birinin adıdır. { Saygılarımızla. Türkçenin Diriliş Hareketi *İLİŞTİRİLER: Tarih terimleri, tarih terimleri sözlüğü,...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alicenap, yüce > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe çocuk isimleri, güzel öz...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Hakasların ve Abakan boyunun koruyucusudur. { Saygılarımızla. Türkçenin Diriliş Hareketi *İLİŞTİRİLER: Tarih terimleri, tarih terimleri sözlüğü,...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2. Sibirya’da saygın ve sözü geçen hanımlara verilen bir unvan > Kökeni: Türkçe
...

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Bostan korkuluğu,

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk, Divanu Lügati’t Türk sav örnekleri, Divanu Lügati’t Türk’ten kelimeler,...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gönül kırıcı, can yakıcı > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe çocuk isimleri,...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abaküs nasıl yazılır, abaküs yazılışı, abaküs yazımı, abaküs doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abaküs

> Bunun...

TDH Türk Birliği Türkçe Sözlüğü'nde geçmektedir. (Türk Lehçeleri Sözlüğü)
***
TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Sayı boncuğu, çörkü
KÖKEN BİLGİSİ: Latince abacus /Eski Yunanca ábaks, abak- άβα
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ:...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبال develer

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbâl kelimesinin...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Abla > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe çocuk isimleri, güzel öz Türkçe...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abalı nasıl yazılır, abalı yazılışı, abalı yazımı, abalı doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abalı

> Bunun dışındaki...

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Bir şeyi az görme ve azımsama zamanında söylenen kelime.

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk, Divanu Lügati’t Türk sav örnekleri,...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبان Âbân ayı

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbân kelimesinin...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> Abana nasıl yazılır, Abana yazılışı, Abana yazımı, Abana doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: Abana

> Bunun dışındaki...