TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û

TDH Türk Birliği Türkçe Sözlüğü'nde geçmektedir. (Türk Lehçeleri Sözlüğü)
***
TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Işıkkesen
KÖKEN BİLGİSİ: Fransızca abat -jour
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: Abajur, qalpaq
KAZAK TÜRKÇESİ:...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abajurcu nasıl yazılır, abajurcu yazılışı, abajurcu yazımı, abajurcu doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abajurcu

...

(TDK ANLAM AÇIKLAMASI)

- Konu: Abajurcu sözcüğünün anlamı nedir? Abajurcu sözcüğünün TDK'ye göre anlamı ve açıklaması nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abajurcu

>> Bu sözcüğün...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abajurculuk nasıl yazılır, abajurculuk yazılışı, abajurculuk yazımı, abajurculuk doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abajurculuk

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abajurlu nasıl yazılır, abajurlu yazılışı, abajurlu yazımı, abajurlu doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abajurlu

...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abajursuz nasıl yazılır, abajursuz yazılışı, abajursuz yazımı, abajursuz doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abajursuz

(TDK ANLAM AÇIKLAMASI)

- Konu: Abajursuz sözcüğünün anlamı nedir? Abajursuz sözcüğünün TDK'ye göre anlamı ve açıklaması nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abajursuz

>> Bu sözcüğün...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temiz, iffetli, namuslu kişi > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe çocuk isimleri,...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakın akraba, amca çocuğu > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe çocuk isimleri,...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlhanlı Kağanı Hülagü Han'ın oğlu > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Ayı Kral { Eşdeğer: ABAHAN, APAHAN, ABAĞAN, ABIĞAN, ABAGAN Abakan Irmağı’nda boğulduğuna inanılan ve Hakasların atası olarak kabul edilen efsânevî...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Eski Türk boylarından birinin adıdır. { Saygılarımızla. Türkçenin Diriliş Hareketi *İLİŞTİRİLER: Tarih terimleri, tarih terimleri sözlüğü,...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alicenap, yüce > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe çocuk isimleri, güzel öz...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Hakasların ve Abakan boyunun koruyucusudur. { Saygılarımızla. Türkçenin Diriliş Hareketi *İLİŞTİRİLER: Tarih terimleri, tarih terimleri sözlüğü,...

TDH-TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ

- Konu: Abakan ne demektir? Abakan nedir? Abakan sözcüğünün anlamı.

> Bu sözcük, TDH Türk Birliği - Türk Lehçeleri Sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması:...

Abakan Nehri nasıl yazılır? Abakan Nehri özel ad olduğu için büyük harfle başlayarak yazılır ve sözcüğe gelen çekim ekleri kesme imiyle ayrılır. Sözcüğün doğru yazılışı şöyledir: Abakan Nehri

>> Kural 1: Özel adlar...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2. Sibirya’da saygın ve sözü geçen hanımlara verilen bir unvan > Kökeni: Türkçe
...

TDH-TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ

- Konu: Abakay ne demektir? Abakay nedir? Abakay sözcüğünün anlamı.

> Bu sözcük, TDH Türk Birliği - Türk Lehçeleri Sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması:...

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Bostan korkuluğu,

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk, Divanu Lügati’t Türk sav örnekleri, Divanu Lügati’t Türk’ten kelimeler,...

TDH-TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ

- Konu: Abakı ne demektir? Abakı nedir? Abakı sözcüğünün anlamı.

> Bu sözcük, TDH Türk Birliği - Türk Lehçeleri Sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması:...

TDH-TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ

- Konu: Abakı ne demektir? Abakı nedir? Abakı sözcüğünün anlamı.

> Bu sözcük, TDH Türk Birliği - Türk Lehçeleri Sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması:...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gönül kırıcı, can yakıcı > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler: Türkçe adlar, Türkçe isimler, Türkçe çocuk isimleri,...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abaküs nasıl yazılır, abaküs yazılışı, abaküs yazımı, abaküs doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abaküs

> Bunun...

TDH Türk Birliği Türkçe Sözlüğü'nde geçmektedir. (Türk Lehçeleri Sözlüğü)
***
TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Sayı boncuğu, çörkü
KÖKEN BİLGİSİ: Latince abacus /Eski Yunanca ábaks, abak- άβα
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ:...

(TDK ANLAM AÇIKLAMASI)

- Konu: Abaküs sözcüğünün anlamı nedir? Abaküs sözcüğünün TDK'ye göre anlamı ve açıklaması nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abaküs

>> Bu sözcüğün...