TDH TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û
TDH-TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ... Türkçenin Dirilişi Türklüğün Dirilişidir! Suat Özer

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Avaz.


>> İliştiriler: Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Abaz kelimesinin kökeni,...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> Abaza nasıl yazılır, Abaza yazılışı, Abaza yazımı, Abaza doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: Abaza

> Bunun dışındaki...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Türkçe) - Karaçay-Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa, Osmanlı vezirlerinden.

>> İliştiriler: Çocuk...

Köken Açıklaması: ~ ?

İliştiriler: Kökeni, kökeni nedir, kökenbilim, etimoloji, kökenbilim sözlüğü, etimoloji sözlüğü, anlamı, açıklaması, nedir, köken bulma, abaza kelimesinin kökeni, abaza kelimesinin kökeni nedir,...

Bu sözcük argo terimler sözlüğünde yer almaktadır.

>> Anlamı-Açıklaması: Cinsel olarak doyumsuz, aç erkeğin iyice sertleşmiş ya da hemen sertleşen cinsel organı.


>> İliştiriler: Argo Sözlük, Argo Sözlüğü,...

abaza kelimesinin kökeni, abaza kökeni

> Köken Açıklaması: ~ ? Belirsizdir.

İliştiriler: Kökeni, kökeni nedir, kökenbilim, etimoloji, kökenbilim sözlüğü, etimoloji sözlüğü, anlamı, açıklaması, nedir, köken...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> Abaza peyniri nasıl yazılır, Abaza peyniri yazılışı, Abaza peyniri yazımı, Abaza peyniri doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: Abaza...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> Abazaca nasıl yazılır, Abazaca yazılışı, Abazaca yazımı, Abazaca doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: Abazaca

> Bunun...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abazan nasıl yazılır, abazan yazılışı, abazan yazımı, abazan doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abazan

> Bunun dışındaki...

Bu sözcük argo terimler sözlüğünde yer almaktadır. >> Anlamı-Açıklaması: Aç, parasız


>> İliştiriler: Argo Sözlük, Argo Sözlüğü, Argo Kelimeler >> Abazan-kokoz-zil kelimesinin kökeni, Abazan-kokoz-zil kelimesinin...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abazanlaşma nasıl yazılır, abazanlaşma yazılışı, abazanlaşma yazımı, abazanlaşma doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abazanlaşma

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abazanlaşmak nasıl yazılır, abazanlaşmak yazılışı, abazanlaşmak yazımı, abazanlaşmak doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abazanlaşmak

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abazanlık nasıl yazılır, abazanlık yazılışı, abazanlık yazımı, abazanlık doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abazanlık

Bu sözcük TDH Tıp Terimleri Sözlüğü'nde yer almaktadır. >>> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yürüyememe


>> İliştiriler: Tıp Terimleri Sözlüğü > abazi kelimesinin kökeni, abazi kelimesinin anlamı, abazi kelimesinin etimolojisi, abazi...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آباء babalar gezegenler

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbâ’...

16. ABB

ABB neyin kısaltması, ABB kısaltmasının anlamı, ABB kısaltmasının açılımı

> KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. > Kısaltılan kavram şudur: Avrupa Birliği Bankası
...

ABB neyin kısaltması, ABB kısaltmasının anlamı, ABB kısaltmasının açılımı

> KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. > Kısaltılan kavram şudur: Avrupa Birliği Bankası
...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab'dan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) -Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab'dan.

>> İliştiriler:...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> Abbas nasıl yazılır, Abbas yazılışı, Abbas yazımı, Abbas doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: Abbas

> Bunun dışındaki...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)'ın amcası, Mekke'nin fethinde müslüman...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). - Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)'ın amcası, Mek¬ke'nin fethinde müslüman...

(TDH ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ)

> Atasözleri ve deyimler sözlüğünde geçmektedir. Anlamı ve açıklaması şöyledir: 1) Yolculuğa çıkmaya kararlı. 2) ölmek üzere olan kimse için şaka yollu söylenir.

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Kadın Adı) - (bkz. Abbas). Ahmed b. Hanbel'in hanımının ismi. Hz. Abbas'a mensup olan.

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek isimleri,...

(Dini Terimler Sözlüğü'nde geçer.) > Abbasiler Hz. Peygamber’in amcası Abbas bin Abdülmuttalip (ö. 32/653) soyundan gelen, MS 750-1258 tarihleri arasında Emevilerden sonra hüküm süren sülale. Abbasiler döneminin ilk zamanları İslam kültür...