TDH TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û
TDH-TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ... Türkçenin Dirilişi Türklüğün Dirilişidir! Suat Özer

ABBASİLER

ABBASİLER

Arap-İslam Devleti (750-1258) hanedanıdır. Abbasiler 750 yılında Emevi Hanedanı’na karşı bir ayaklanma düzenleyerek devlet yönetimini ele geçirdiler. İç karışıklıkları ve ayaklanmaları zorla bastırarak,...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Farsça) (Erkek Adı)- Yüzgeç, yüzücü.

>> İliştiriler: Çocuk isimleri, Bebek isimleri, ABBAZ kelimesinin kökeni, ABBAZ kelimesinin anlamı,...

ABC ÜLKELERİ

Arjantin, Brezilya ve Şili tarafından oluşturulan uluslararası topluluktur. Bu üç devlet 1915 yılında aralarında bir saldırmazlık paktı imzalamışlardı.

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبجامه su kabı

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbcâme...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İşin ehli kişi, iş bitirici 2. Uyumlu, itaatkar 3. Ava düşkün, savaşçı > Kökeni: Türkçe

>> İliştiriler:...

Bu sözcük TDH Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. > Anlamı-Açıklaması: Abçı neçe al tep bilse, ayıg anca yol bilir. Avcı ne kadar hîle bilse, ayı o kadar yol bilir.

>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبچين peştemal

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, âbçîn...

(Bu sözcük, TDH Çocuk Adları Sözlüğü'nde yer almaktadır.)

> Anlamı: (Arapça) (Kadın Adı) - Köle, hizmetçi, itaat edici. Kul. Sonuna Allah'ın isimleri getirilince bazı isimler meydana gelir. Abdullah, Abdurrahim, Abdulmelik gibi....

(Dini Terimler Sözlüğü'nde geçer.) > Abd 1. Kul. “abd bir peygamber olmakla melik bir peygamber olmak arasında serbest bırakıldım. Abd peygamber olmayı tercih ettim.” (hadis) 2. Allah’ın yarattığı her şey, mahluk. “göklerde ve yerde...

10. Abd

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Kul.


>> İliştiriler: Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Abd kelimesinin kökeni,...

11. ABD

ABD neyin kısaltması, ABD kısaltmasının anlamı, ABD kısaltmasının açılımı

> KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. > Kısaltılan kavram şudur: Ana bilim dalı

>>...

12. abd

Köken Açıklaması: [ <1400]
~ Ar ˁabd عبد [#ˁbd faˁl ] kul, köle, hizmetkâr ≈ Aram ˁabed עֲבֵד [#ˁbd] a.a. ≈ Akad abdu a.a.
Benzer sözcükler: abdiâciz, Abdullah
Bu maddeye gönderenler: abit (ibadullah), ibadet,...

13. Abd

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Kul, köle, mahluk Tasavvufta kamil Müslüman

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe...

14. abd

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: عبد kul köle

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, abd kelimesinin...

abd kelimesinin kökeni, abd kökeni

> Köken Açıklaması: [ <1400]
~ Ar ˁabd عبد [#ˁbd faˁl ] kul, köle, hizmetkâr ≈ Aram ˁabed עֲבֵד [#ˁbd] a.a. ≈ Akad abdu a.a.
Benzer sözcükler: abdiâciz, Abdullah
...

ABD neyin kısaltması, ABD kısaltmasının anlamı, ABD kısaltmasının açılımı

> KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. > Kısaltılan kavram şudur: Ana bilim dalı

>>...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Kul, köle

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, Abd-i memluk kelimesinin...

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> abdal nasıl yazılır, abdal yazılışı, abdal yazımı, abdal doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: abdal

> Bunun dışındaki...

(Dini Terimler Sözlüğü'nde geçer.) > Abdal 1. Veliler, erenler, Allah’ın veli kulları. 2. Allah’a içtenlikle ibadet edenler. 3. Gezginci dervişler. “derviş yunus abdal olmuş/gezer Allah deyü deyü.” (Y. Emre)

>> İliştiriler:...

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Hem şiir hem de düzyazıda “derviş” anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek...

> TDH Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Bu sözcük edebiyat terimleri sözlüğünde yer almaktadır. Anlamı-Açıklaması: Hem şiir hem de düzyazıda derviş anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların...

Köken Açıklaması: ~ Ar abdāl أبدال [#bdl afˁāl çoğ.] 1. bedeller, 2. dilenci derviş, kalender < Ar badal بدل [t.] eşdeğer, bedel

İliştiriler: Kökeni, kökeni nedir, kökenbilim, etimoloji, kökenbilim sözlüğü, etimoloji...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Kutlu Kişi. { Eşdeğer: ABIDAL Dünyâ’dan ve nîmetlerinden vazgeçmiş, kendisini Allah (c.c.) yoluna adamış insan. Evliyâ, ermiş veyâ derviş...

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: 1. Afganistan topraklarındaki bir Türk boyunun adı. 2. Anadolu'da göçebe bir aşiretin adı. 3. Çeşitli tarikatlarda derviş. Gezgin dervişlere verilen...

(TDH ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ)

> Atasözleri ve deyimler sözlüğünde geçmektedir. Anlamı ve açıklaması şöyledir: Hemen herkesin ilgi duyduğu bir alanı, kendine özgü bir işi vardır. İlgi duyduğu alan ya da iş neredeyse...