30.09.2018, 15:32

"Kanat" Sözcüğü Üzerine

Bu sözcüğün geçtiği en eski kaynak Uygur Dönemi fal kitabı Irk Bitig’dir:

“kuġu kuş kanatıŋa urup...”

“Kana” sözcüğü Moğolcada “tüy” anlamına gelir. Sondaki -t eki ise Moğolcada ve Göktürk Türkçesinde çokluk ekidir.

“Tüyler” anlamına gelen sözcüğün zamanla tüylerin bulunduğu organ ismi haline geldiği anlaşılıyor. .

Ömür Güner

www.omurhocaedebiyat.com

Yorumlar (0)
-4°
açık