"ҢБ -> МБ" АУЫСУЫ ЖӨНІНДЕ

"ҢБ -> МБ" АУЫСУЫ ЖӨНІНДЕ

"ҢБ -> МБ" АУЫСУЫ ЖӨНІНДЕ

"ҢБ -> МБ" АУЫСУЫ ЖӨНІНДЕҚазақ тіліндегі кейбір сөздерде Ң дыбысы Б-ның алдында келсе, М боп дыбысталып кетеді. Мысал үшін "шеҢБер" ~ "шеМБер". Латын графикасына көшкен кезде қосымша әріптерді барынша аз қолдану үшін осындай мысалға ұқсас сөздерде Ң дыбысын М-ға ауыстыру керек деп есептеймін. Міне кейбір мысалдар:

теңбіл: teñbil -> tembil
шеңбер: ceñber -> cember
еңбек: eñbek -> embek
таңба: tañba -> tamba
жаңбыр: jañbır -> jambır
қаңбақ: kañbak/qañbaq -> kambak/qambaq

★ SAWAL ★Латын әріптеріне көшкенде кірме сөздердегі Ф, В, Х/Һ дыбыстары сақталу керек деп ойлайсыз ба? Әлде қазақ тіліне бұл жат дыбыстарды қазақша аналогтарына (П, Б, К/Қ) ауыстыру әжет пе?

Бұл дыбыстарды қазақтар қалай бейімдеген:

Файда - Пайда/Байда
Фил - Піл/Біл
Француз - Пырансоз/Берен

Волость - Болыс
Велосипед - Белсепет
Варшава - Баршау

Химия - Кемие
Хат - Қат

YORUM EKLE