ALAŞ ADEBİYETTANUVI ALAŞ EDEBİYATBİLİMİ...

ALAŞ ADEBİYETTANUVI
ALAŞ EDEBİYATBİLİMİ...

Tavelsizdik; til, din, madaniyat, turmıs-salt, jazıksız repressiyağa uşırağan adebiyet pen adebiyettanuv ğılımın jane zerttevlerdi talap etüvde...  Kuttı El boluv üşin kanağat, rakım kajet ekeni belgili, sebebi ömir ötkinşi, al bastı ruhaniy kundılıktar... dep jazadı, ataktı Kazak ğalımı Aygül Muhammedserikkızı ISİMAKOVA...

Bağımsızlık; dil, din ve kültürle birlikte suçsuzca repressiya/katliama maruz kalan edebiyat ve edebiyatbilimi araştırmalarını da beraberinde getirdi... Kutlu Devlet olmak için elbette ki kanaat ve vicdan gerekir. Çünkü, dünya geçici, en mühimi rûhanî değerler... diye yazıyor, ünlü Kazak âlimi Aygül Muhammedserikkızı ISİMAKOVA...

Aygül Isimakova Apay’ın kitabında (Almatı 2017) Stalin kurbanı Alaş aydınlarını (Alihan Bökeyhan, Smagul Sadvakasulı, Ahmet Baytursın, Jüsipbek Aymavıtulı, Mirjakıp Duvlatulı, Mağjan Jumabay, Koşke Kemengerulı, Halel Dosmuhammedulı vb...) bilinen ve bilinmeyen yönleriyle nefes nefese okumak var... 

Apaydın Alaş tulğalarına arnağan osı kitebi arkasında Alaş kayratkerlerinin arbaktarı köteriledi jane bul kitep, bolaşak urpaktarğa ulttık karız jağınan ülgi boladı.

Dünya fâni, bâkî olan bırakılan eserler... Apay, sizge uzak ömir jane jığarmaşılık tileymin...

Yorumlar (0)