Kazakça Bir Atasözü: Dokuz at bir kazığa bağlanmaz

Dokuz at bir kazığa bağlanmaz.

Kazakça Bir Atasözü: Dokuz at bir kazığa bağlanmaz

Dokuz at bir kazığa bağlanmaz.

Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında birtakım ses denklikleri bulunmaktadır.

Türkiye Türkçesinde d ile başlayan Türkçe kökenli sözcükler, Kazak Türkçesinde t ile başlar. Örnek:

Dil > til

Diş > tis

Dağ > taw

Deniz > teñiz

Dış > tıs

Dar > tar

Bununla birlikte Türkiye Türkçesinde k ile başlayıp k damgasının ardından kalın bir ünlü gelen (a, ı, o, u) Türkçe kökenli sözcükler, Kazak Türkçesinde q ile başlar. Q ile gösterdiğimiz bu damga, kalın k damgasına karşılık gelmektedir. Örnek:

Karın > qarın

Kayın > qayın

Kayın (ağaç) > qayıñ

Kızıl > qızıl

Kız > qız

Kol > qol

Koyun (kucak) > qoyın

Kucak > quşaq

Kursak > qursaq

Yusuf Ziya COŞKUN

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 19:52
YORUM EKLE