Bozkurt Güvenç, Bozkurt Güvenç Kimdir?

Bozkurt Güvenç, Bozkurt Güvenç Kimdir?

Bozkurt Güvenç, Bozkurt Güvenç Kimdir?

Mimar, insanbilimci ve eğitimci. 1926 yılında Samsun’da, bir asker ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini ülkenin yedi ilinde 11 okulda tamamladı. Kabataş Lisesi’nden sonra 1943-45 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devam etti. 1945 yılında kazandığı Devlet Bursuyla ABD’ye gönderildi. Mimarlık eğitimini Georgia ve Massachusettes Teknoloji Enstitülerinde tamamladı.

Yurda dönüşünde, Melda Sunay ile evlendi. Mecburi hizmetli olarak T.C. Devlet Demiryolları İnşaat dairesinde ve şantiyelerinde çalıştı. 1956 yılında, İstanbul’da bir mimarlık bürosu kurdu; 1956-1961 yılları arasında Daruşşafaka Lisesinde matematik ve Yıldız Teknik Okulunda Mimarlık öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. 1962-63 yılında USAID bursuyla Columbia Üniversitesi (ABD)’de Eğitim ve İnsanbilim programlarını izledi (M.A. 1963).

Dönüşünde Hacettepe Üniversitesi’nin kuruluşunda görevler aldı. Doktorasını 1965 yılında Hacettepe’de tamamladı. Temel Bilimler Yüksek Okulu’nu ve Nüfus Etütleri Enstitüsünü ve Sosyal Antropoloji Bölümünü kurdu. 1969’da doçent, 1977’de profesör, 1993’te emekli oldu. Güvenç ailesinin dört çocuğu, beş torunu var.

1972-76 yılları arasında Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı; 1974 yılında Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı görevlerini üstlendi. 1979-81 yılları arasında Tokyo Üniversitesi Asya Afrika Araştırmaları Enstitüsü’nde Konuk Araştırma Profesörü ve 1985-86 yılında Wilson Center Burslusu olarak Smithsonian Enstitüsü (Washington D.C. ABD)’de araştırmalar yaptı.

1993-2000 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak Çankaya’da görevlendirildi. Başbakanlık Atatürk Barış Ödülü Yüksek Kurulu’nda, Yüksek Öğretim Kurumu Genel Kurulu’nda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda, Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu’nda çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini UNESCO Genel Kurulları ile Uluslararası Eğitim Konferanslarında ve Avrupa Konseyi’nde temsil etti.

Japonya’nın “Yükselen Güneşin Altın Işınları” nişanıyla ödüllendirildi. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’ne onursal üye seçildi. Halen Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünde çalışıyor.

Bozkurt Güvenç’in dördü yabancı dillere çevrilmiş 30 kadar kitabı, yabancı dillerden Türkçeye beş çevrisi bulunuyor.

Türkçe Yayınlar

 • Türkiye Demografyası, HÜNEE, Hacettepe Ü. 1970.
 • Kültür Kuramında Bütüncülük Sorunu, Hacettepe Ü. 1970.
 • İnsan ve Kültür: Antropolojiye Giriş, Remzi 1972.
 • Sosyal/Kültürel Değişim, HÜNEE, HÜ, 1976.
 • Japon Kültürü, T. İş Bankası Kültür Yay. 1980.
 • Kültür Konusu ve Sorunlarımız, Remzi 1985.
 • Japon Eğitimi Raporu, MEB 1991.
 • Türk-İslam Sentezi (Dosyası). Sarmal Yayınevi 1991.
 • Mantık ve Metot. Anadolu Ü. Açık Öğretim Fak. 1992.
 • [Seçilmiş Ülkelerde] Üniversiteye Geçiş, ÖSYM, 1992.
 • Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları. Remzi 1993
 • Kültür ve Eğitim, (Denemeler) Gündoğan 1995.
 • Kültür ve Demokrasi, (Denemeler) Gündoğan 1996.
 • Kültürün ABC’si, YKY 1997.
 • Anılardan Sayfalar, T. İş Bankası Kültür Yay. 2004.
 • Demirel’e Yazdıklarım, Büke 2005.
 • Yabancı Dilde Yayınlar
 • Turkish Demography, Proceedings of a Conference. HIPS, Hacettepe U. 1968.
 • “University Govemment and the State.” CRE Information, 12, Fevriere, 1970.
 • “Quad-i Azam Mohammed Ali Jinnah.” Pakistan Philosophical Congress, 1977.
 • “Ethnocentrism: Roots and Prospects.” Ethnicitiy & Nationalism. Hitzeroth 1993.
 • “Quest for Cultural Identity .” Zeitschrift für Türkeistudien, 2/94, 1994.
 • [Notes on] History of Turkish Education, TED 1998.
 • “From Scholastic to Social Education in Turkey.” New Perspectives .Indiana U.
 • “Secular Trends in Turkish Identİty.” Perceptions, 1997-8: II-4.
 • The Other: Turks’ Quest for Identity and Image. Alkım Yayınevi 2006.

Çeviriler

 • Çağzmızın Özgürlük Sorunu (Erich Fromm’dan) Özgün İnsan Yay. 1973.
 • Yalnızlık Dolambacı (Octavio Paz’dan) Cem 1978.
 • Darwin Gerçeği (Benjamin Farrington’dan) Çağdaş Yay. 1978.
 • Tarihten Dersler (Will ve Ariel Durant’dan) Cem 1979.
 • İnsan ve Dünyası (Calvin Wells’ten) Remzi 1982.
 • Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

  Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

  TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

  DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

  Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

  Türk dili, edebiyatı, kültürü ve tarihi üzerine çalışmalar yapan, kısacası Türk’e ait olan her şeyi inceleyip bilimsel bir tutumla ortaya koyma gayreti içinde olan Türkologlar, milli bilincimizin ve ülkümüzün sistemleşmesinde önemli bir role sahiptir. Çünkü ortaya koymuş oldukları bilgi ve belgeler, dünü – bugünü ve yarını aydınlatmaktadır.

  Geçmişini bilemeyen bir millet, rotasız ve yelkensiz bir geminin “herhangi bir yere” savrulup gideceği gibi sömürgeci güçlerin piyonu ve hammeddesi olacak, geleceğini yok edecektir. Fakat Türkoloji çalışmalarıyla elde edilen bilgiler, TÜRK budununun ne kadar hâlis bir ırktan geldiğini ve ne denli yüksek bir kültür abidesi yarattığını ortaya koymaktadır. Bunları gören özellikle TÜRK gençliği, geleceğine de bu şuurla yön verecektir.

  Yerin ve göğün, yüce evrenin yaratıcısı Ulu Gök Tanrı‘ya şükürler olsun ki, Türk dünyasında artık Türklük Bilimi (Türkoloji) çalışmaları hızla, dikkatle ve başarıyla ilerliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk’ün başlattığı akım, özellikle Türkiye’de ciddi bir gelişme göstermeye devam ediyor.

  Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

  Abdülkadir İnan

  Annemarie von Gabain

  Ahmet Bican Ercilasun

  Ahmet Buran

  Ahmet Caferoğlu

  Ahmet Kabaklı

  Ahmet Taşağıl

  Bahaeddin Ögel

  Besim Atalay

  Bozkurt Güvenç

  Cengiz Alyılmaz

  Doğan Aksan

  Efrasiyap Gemalmaz

  Faruk Sümer

  Fuat Köprülü

  Gülçin Çandarlıoğlu

  Hamza Zülfikar

  Hasan Eren

  Hasibe Mazıoğlu

  Hüseyin Namık Orkun

  Hüseyin Nihal ATSIZ

  İbrahim Kafesoğlu

  Jean Paul Roux

  Kaşgarlı Mahmut

  Kazım Mirşan

  Mehmet Kaplan

  Muazzez İlmiye Çığ

  Muharrem Ergin

  Necip Asım

  Nevzat Gözaydın

  Oktay Sinanoğlu

  Osman Fikri Sertkaya

  Osman Nedim Tuna

  Osman Turan

  Reşit Rahmeti Arat

  Saadet Çağatay

  Saadettin Gömeç

  Sadık Tural

  Saim Sakaoğlu

  Tahsin Banguoğlu

  Talat Tekin

  Tuncer Gülensoy

  Vilhelm Thomsen

  Wilhelm Radloff

  Wolfram Eberhard

  Yusuf Halaçoğlu

  Zeki Velidi Togan

  Zeynep Korkmaz

  Ziya Gökalp

Yorumlar (0)