Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Kimdir?

Ahmet Bican ERCİLASUN, 8 Şubat 1943 tarihinde İzmir’de dünyaya gelir. Babası Mehmet Bey; annesi, Cemile Hanım’dır. (Mehmet- Cemile ERCİLASUN çiftinin Ahmet Bican ERCİLASUN’dan başka Yüksel adlı bir kızı ile Mustafa adlı bir oğlu vardır). Ahmet Bican ERCİLASUN, büyükbabasının ölümü üzerine 1946’da ailece taşındıkları Kıbrıs’ın Gazi Magosa şehrine bağlı Büyükkonuk Köyü’nde, 1950 yılında ilkokula başlar. Aile 1951’de İzmir’e döner ve Ercilasun ilk öğrenimini Topaltı İlkokulu’nda tamamlar. Ortaokulu ve liseyi 1955-1962 yıllarında İzmir İmam-Hatip Lisesi’nde okur.

1962 yılında İzmir İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Edremit Lisesi’nde “fark imtihanları”na giren Ahmet Bican ERCİLASUN, buradan 1963 yılında mezun olur.

Aynı yıl, üniversite giriş sınavında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TürkolojiBölümü’nü kazanır. Bu bölümde Prof. Dr. Ali Nihat TARLAN, Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN, Prof. Dr. Zeki Velidi TOGAN, Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU, Prof. Dr. Fahir İZ, Prof. Dr. Mehmet KAPLAN, Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜN, Prof. Dr. Reşit Rahmeti ARAT, Prof. Dr. Ahmet CAFEROĞLU, Prof. Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ, Prof. Dr. Muharrem ERGİN, Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Doç. Dr. Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU, Doç. Dr. Mehmet ÇAVUŞOĞLU, Prof. Dr. İnci ENGİNÜN, Prof. Dr. Günay ALPAY (KUT), Prof. Dr. Mertol TULUM … gibi kıymetli hocalardan dersler alan Ahmet Bican ERCİLASUN, 1967 yılında mezun olur.

Üniversite yıllarında (1965-1967 yıllarında) İstanbul Üniversitesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü’nde Ömer Lütfü BARKAN’ın yanında uzman olarak çalışan Ahmet Bican ERCİLASUN’un sınıf arkadaşları arasında (Prof. Dr.) Dursun YILDIRIM, (Prof. Dr.) Bilge YOLALAN (ERCİLASUN), (Prof. Dr.) Nuri YÜCE, (Prof. Dr.) Zeynep KERMAN, (Prof. Dr.) Tahir UZGÖR, (Prof. Dr.) Metin KARAÖRS, (Doç. Dr.) Rıza FİLİZOK, (Yard. Doç. Dr.) Nazmi ALP, (Yard. Doç. Dr.) İdris Güven KAYA … bulunmaktadır.

ERCİLASUN, 1967 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’de açılan asistanlık sınavına baş vurur ve kazanır.

Ahmet Bican ERCİLASUN, 15 Nisan 1968 tarihinde, (Mehmet İzzettin ve Kadriye YOLALAN’ın kızları) Bilge YOLALAN (ERCİLASUN) ile hayatını birleştirir.

1967-1971 yılları arasında, bir yandan Atatürk Üniversitesi’nde öğrencilere Türkiye Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Orhun Türkçesi dersleri verirken; diğer yandan (Kars İli Ağızları’nın bilimsel olarak araştırılıp incelenmesini arzu eden) Prof. Dr. Selâhattin OLCAY’ın yönlendirmesiyle Kars ve ilçelerinde derlemeler yapar.

Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Selahattin OLCAY’ın yönetiminde hazırladığı Kars İli Ağızları -Ses Bilgisi- adlı doktora tezini 1971 yılında, Prof. Dr. Selahattin OLCAY, Prof. Dr. Kaya BİLGEGİL ve Prof. Dr. Halûk İPEKTEN’den kurulu jüri huzurunda savunup, “Edebiyat Doktoru” ünvanını alır. Aynı yıl, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak geçer.

Doktora yaptığı yıllarda büyük oğlu Satuk Buğra (1969); doktora sonrasında ise küçük oğlu Konuralp (1972) dünyaya gelir. (Bugün, Satuk Buğra, Bilkent Üniversitesi’nde “bilgisayar programcısı” olarak; Konuralp ise, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde “araştırma görevlisi” olarak görev yapmaktadır).

Vatanî hizmetini Nisan 1972 – Eylül 1973 yılları arasında, Tuzla Piyade Okulu ile Ankara Jandarma Astsubay Okulu’nda (Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak) yerine getiren Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN tekrar Hacettepe Üniversitesi’ndeki görevine döner. Haziran 1976- Ağustos 1977 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Washington Üniversitesi’nde (Seattle) “misafir araştırmacı” olarak bulunur.

Doktora sonrasında çalışmalarını daha ziyade Türk lehçeleri, eski Türk dili ve Türkiye Türkçesi’nin problemleri üzerinde yoğunlaştırır. 1979 yılında, Prof. Dr. Hasan EREN, Prof. Dr. Ahmet TEMİR, Prof. Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ, Prof. Dr. Talât TEKİN, Prof. Dr. Doğan AKSAN, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ ve Prof. Dr. Vecihe HATİPOĞLU’ndan kurulu jüri huzurunda “Kutadgu Bilig’de Fiil” adlı doçentlik tezini savunarak “Doçent” ünvanını alır.

1980 yılında Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü aslî üyeliğine seçilen Doç. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, 1983 yılında (ek görevle) Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Başkanlığına atanır. Bu görevi 1985 yılına kadar yürütür. 1983 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Türk Dil Kurumu Aslî Üyeliği’ne seçilir.

1984 yılında “Dilde Birlik” adlı eseriyle, Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın “Fikir Dalı Armağanı”na lâyık görülür.

1986 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne “Profesör” olarak atanır; bu fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kurar. 1986-1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu’nda müdürlük yapar.

1991 yılında, dönemin Kültür Bakanı Namık Kemal ZEYBEK’in isteği üzerine Türk Cumhuriyetleri’nden gelen bilim heyetine başkanlık edip, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü’nü hazırlar. Karşılaştırmalı

Türk Lehçeleri Sözlüğü’nü zamanında hazırlayabilmek için, Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu’ndaki idarî görevinden ayrılır. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nü kurar ve bölüm başkanı olur. 1993 yılında Yüksek Öğretim Kurulu’nda “Türk Dünyası Müşaviri” olarak görev yapar.

03. 11. 1993 tarihinde “vekâleten”; 24. 04. 1994 tarihinde ise, “Üçlü Kararname” ile “asaleten” Türk Dil Kurumu Başkanı olarak atanır. 06.11.2000 tarihinde Türk Dil Kurumu başkanlığından kendi isteğiyle ayrılır. 20.01.2001 – 20.01.2002 tarihleri arasında Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapar; fakültenin dekanlığını ve Türkoloji Bölümü’nün başkanlığını yürütür. Hâlen Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Ercilasun, 2002 Haziranında Aydınlık Türkiye Partisi’ne girmiş ve bu partide Genel Başkan Yardımcısı olmuştur.

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN 15.12.2002 tarihinde yapılan olağanüstü kongrede Aydınlık Türkiye Partisi’nin genel başkanlığına seçilmiştir. Türk Cumhuriyetleri’ni, ata dede Türk yurtlarını araştırma, inceleme, belgeleme ve görüntüleme amacıyla defalarca dolaşan, İngilizce ve Türk lehçelerinin birçoğunu bilen, akademik çalışmalarını Türk dilinin, Türk edebiyatının, Türk dünyasının problemleri üzerinde yoğunlaştıran, bunların dışında şiir, deneme, hikâye, roman yazan Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı ve Azerbaycan Kültür Derneği üyesidir.

Hayatı – Kısaca

1943 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimimi İzmir’de tamamladı. 1963′te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 1967′de Atatürk üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne asisitan olarak girdi. Kars’tan derlediği metinlere dayanarak hazırladığı “Kars İli Ağızları – Ses Bilgisi” adlı teziyle 1971′de “doktor” ünvanını aldı.

1976 Haziran’ı ile 1977 Ağustos’u arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrinde Üniversity of Washington’da misafir araştırıcı olarak bulundu. 1979 yılında “Kutadgu Bilig’de Fiil” adlı teziyle doçent oldu.1983′te ek görevli Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün başkanlığına getirildi. 1986′da Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Faktültesi’ne profesör olarak tayin edildi ve bu fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kurdu.

1992′de Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü kurulunca bu bölümün başkanlığına getirildi. Hacettepe Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı profesörü olarak görev yapan Bilge Ercilasun’la evlidir; iki çocuğu vardır. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un Türk dili, edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçe ve şiveleri konusunda pek çok eseri ve kalesi bulunmaktadır.

Eserleri

 1. Arpaçay Köylerinden Derlemeler (1976)
 2. Bugünkü Türk Alfabeleri (1977)
 3. Kars İli Ağızları-Ses Bilgisi (1983)
 4. Kutadgu Bilig Grameri-Fiil (1984)
 5. Dilde Birlik (1984)
 6. Uygur Halk Masalları (Şekür Turan’la, 1989)
 7. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (Ortak, 1989)
 8. Moğolistan ve Çin Günlüğü (1991)
 9. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (1992)
 10. Türk Dünyası Üzerine İncelemeler (1993)

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

Türk dili, edebiyatı, kültürü ve tarihi üzerine çalışmalar yapan, kısacası Türk’e ait olan her şeyi inceleyip bilimsel bir tutumla ortaya koyma gayreti içinde olan Türkologlar, milli bilincimizin ve ülkümüzün sistemleşmesinde önemli bir role sahiptir. Çünkü ortaya koymuş oldukları bilgi ve belgeler, dünü – bugünü ve yarını aydınlatmaktadır.

Geçmişini bilemeyen bir millet, rotasız ve yelkensiz bir geminin “herhangi bir yere” savrulup gideceği gibi sömürgeci güçlerin piyonu ve hammeddesi olacak, geleceğini yok edecektir. Fakat Türkoloji çalışmalarıyla elde edilen bilgiler, TÜRK budununun ne kadar hâlis bir ırktan geldiğini ve ne denli yüksek bir kültür abidesi yarattığını ortaya koymaktadır. Bunları gören özellikle TÜRK gençliği, geleceğine de bu şuurla yön verecektir.

Yerin ve göğün, yüce evrenin yaratıcısı Ulu Gök Tanrı‘ya şükürler olsun ki, Türk dünyasında artık Türklük Bilimi (Türkoloji) çalışmaları hızla, dikkatle ve başarıyla ilerliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk’ün başlattığı akım, özellikle Türkiye’de ciddi bir gelişme göstermeye devam ediyor.

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

 • Abdülkadir İnan
 • Annemarie von Gabain
 • Ahmet Bican Ercilasun
 • Ahmet Buran
 • Ahmet Caferoğlu
 • Ahmet Kabaklı
 • Ahmet Taşağıl
 • Bahaeddin Ögel
 • Besim Atalay
 • Bozkurt Güvenç
 • Cengiz Alyılmaz
 • Doğan Aksan
 • Efrasiyap Gemalmaz
 • Faruk Sümer
 • Fuat Köprülü
 • Gülçin Çandarlıoğlu
 • Hamza Zülfikar
 • Hasan Eren
 • Hasibe Mazıoğlu
 • Hüseyin Namık Orkun
 • Hüseyin Nihal ATSIZ
 • İbrahim Kafesoğlu
 • Jean Paul Roux
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Kazım Mirşan
 • Mehmet Kaplan
 • Muazzez İlmiye Çığ
 • Muharrem Ergin
 • Necip Asım
 • Nevzat Gözaydın
 • Oktay Sinanoğlu
 • Osman Fikri Sertkaya
 • Osman Nedim Tuna
 • Osman Turan
 • Reşit Rahmeti Arat
 • Saadet Çağatay
 • Saadettin Gömeç
 • Sadık Tural
 • Saim Sakaoğlu
 • Tahsin Banguoğlu
 • Talat Tekin
 • Tuncer Gülensoy
 • Vilhelm Thomsen
 • Wilhelm Radloff
 • Wolfram Eberhard
 • Yusuf Halaçoğlu
 • Zeki Velidi Togan
 • Zeynep Korkmaz
 • Ziya Gökalp

Yorumlar (0)