Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Kimdir?

14 Şubat 1964 Karamürsel doğumlu araştırmacı, profesör. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, MSGSU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.

2008 yılında ise MSGSÜ de Rektör yardımcısı oldu. 2009 yılında Prof. Dr.Gülçin Çandarlıoğlu‘nun emekli olmasıyla boşalan Tarih Bölümü Başkanlığı görevine getirildi.Göktürkler üzerine çalışan ve konuda uzman olan dünyadaki sayılı bilim adamlarındandır. Türk Kültür Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türk Cumhuriyetleri uzmanlık konularıdır. Bu konularda birçok makalesi bulunmaktadır. Türk Tarih Kurumu Yayınlarından çıkmış eserleri vardır.

İngilizce, Fransızca, Çince, Rusça, Kazakça ve Kırgızca bilmektedir.

Eserleri

1. Gök-Türkler , 1995 (Cilt 1)
2. Gök-Türkler II, 1999 (Cilt 2)
3. Göktürkler III , 2004
4. Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2004

Yayınlanmış bazı makaleleri

1. Avarların Göçünün Türk ve Avrupa Tarihine Etkisi
2. Characteristics Tribute of Turks to China
3. Chinese Side of Köl Tigin’s Inscriptions
4. Uzak Doğu Pasifik, XV. ve XVI. Asırda Türk Dünyasının Coğrafyasına Genel Bir Bakış[kaynak belirtilmeli]
5. Avarların Göçünün Türk ve Dünya Tarihine Etkisi, Türk Dünyası Tarih Dergisi, s. 14, Ağustos 1990, s. 45-52.
6. Töles Boylarının Coğrafi Dağılımına Bir Bakış, MSÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, I, Aralık 1991, s. 234-243.
7. Çağdaş Devletlerle Mukayeseli Olarak Gök-Türklerde Hukuk ve İnsani Değerler, Tarih Boyunca Türkler İnsan Hakları Kitabı, İstanbul, 1992, s. 99-116.
8. Eski Türklerde Ahlaka Dair Bir Vesika, Tarih Medeniyet Dergisi, Sayı 7, İstanbul 1994, s. 46-49.
9. End of the Second Turk Empires, Proceeding of the First International conferance of Turkey and Korea, 1997, s. 223-224.
10. Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 3, Şubat 2004. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları.

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

Türk dili, edebiyatı, kültürü ve tarihi üzerine çalışmalar yapan, kısacası Türk’e ait olan her şeyi inceleyip bilimsel bir tutumla ortaya koyma gayreti içinde olan Türkologlar, milli bilincimizin ve ülkümüzün sistemleşmesinde önemli bir role sahiptir. Çünkü ortaya koymuş oldukları bilgi ve belgeler, dünü – bugünü ve yarını aydınlatmaktadır.

Geçmişini bilemeyen bir millet, rotasız ve yelkensiz bir geminin “herhangi bir yere” savrulup gideceği gibi sömürgeci güçlerin piyonu ve hammeddesi olacak, geleceğini yok edecektir. Fakat Türkoloji çalışmalarıyla elde edilen bilgiler, TÜRK budununun ne kadar hâlis bir ırktan geldiğini ve ne denli yüksek bir kültür abidesi yarattığını ortaya koymaktadır. Bunları gören özellikle TÜRK gençliği, geleceğine de bu şuurla yön verecektir.

Yerin ve göğün, yüce evrenin yaratıcısı Ulu Gök Tanrı‘ya şükürler olsun ki, Türk dünyasında artık Türklük Bilimi (Türkoloji) çalışmaları hızla, dikkatle ve başarıyla ilerliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk’ün başlattığı akım, özellikle Türkiye’de ciddi bir gelişme göstermeye devam ediyor.

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Abdülkadir İnan

Annemarie von Gabain

Ahmet Bican Ercilasun

Ahmet Buran

Ahmet Caferoğlu

Ahmet Kabaklı

Ahmet Taşağıl

Bahaeddin Ögel

Besim Atalay

Bozkurt Güvenç

Cengiz Alyılmaz

Doğan Aksan

Efrasiyap Gemalmaz

Faruk Sümer

Fuat Köprülü

Gülçin Çandarlıoğlu

Hamza Zülfikar

Hasan Eren

Hasibe Mazıoğlu

Hüseyin Namık Orkun

Hüseyin Nihal ATSIZ

İbrahim Kafesoğlu

Jean Paul Roux

Kaşgarlı Mahmut

Kazım Mirşan

Mehmet Kaplan

Muazzez İlmiye Çığ

Muharrem Ergin

Necip Asım

Nevzat Gözaydın

Oktay Sinanoğlu

Osman Fikri Sertkaya

Osman Nedim Tuna

Osman Turan

Reşit Rahmeti Arat

Saadet Çağatay

Saadettin Gömeç

Sadık Tural

Saim Sakaoğlu

Tahsin Banguoğlu

Talat Tekin

Tuncer Gülensoy

Vilhelm Thomsen

Wilhelm Radloff

Wolfram Eberhard

Yusuf Halaçoğlu

Zeki Velidi Togan

Zeynep Korkmaz

Ziya Gökalp

Yorumlar (0)