Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Kimdir?

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Kimdir?

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Kimdir?

29 Mart 1942’de Eskişehir’de doğdu. Babası Antalyalı Muharrem Seyfettin Çandarlıoğlu, annesi Romanyalı Zekiye Artam’dır. 1954 Dumplupınar İlkokulu, 1957 Eskişehir Kız Ortaokulu, 1960 Üsküdar Kız Lisesi mezunudur.

1964 Haziranında Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Kasım 1964’de aynı fakültenin Umumi Türk Tarihi kürsüsüne asisitan oldu. 1967’de “Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri” adlı tezi ile doktor oldu.

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, Prof. İbrahim Kafesoğlu ve Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in rehberliğinde çalıştı.

1968-1969 ders yılı Formoza’da 1969-1970 ders yılı Japonya’da araştırmalar yaptı ve Gök-Türk tarihi ve dili uzmanı Prof. Dr. Masao Mori ile çalıştı.

1971 yazında Londra British Museum kütüphanesinde çalıştı. 1973’te “Ötüken Bölgesindeki Büyük Uygur Kağanlığı” isimli tezi ile doçent oldu. 1975’te 3 ay, 1980’de 6 ay,1981’de 3 ay Almanya’da araştırmalar yaptı.

1982’de “Orta Asya’da Timuriler, Çin’de Ming Münsabetleri (Ch’en Ch’eng elçilik raporu) isimli takdim tezi ile profesörlüğe yükseltildi.

İslam öncesi Orta Asya Türk Tarihi uzmanıdır. Bildiği yabancı diller İngilizce, Almanca, Rusça, Farsça, Arapça, Çince, Japonca ve Türk lehçeleridir.

1964-1986 yılları arasında aynı kürsüde görevine devam etti. Ekim 1986’da Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü profesör kadrosuna atandı. Tarih Bölümünü kurdu. Şubat 1989, Mart 1995 tarihleri arasında aynı fakültede dekanlık görevini yürüttü. Tarih bölümünde Tarih Metodu, İslam Öncesi Türk Tarihi, İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi ve Çağdaş Türk Dünyası Tarihi gibi dersler verdi.

1992-1993-1994 Temmuz aylarında Orta Asya’daki araştırma ve inceleme gezilerine katıldı. 23.06.1995 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör I. Yardımcılığına atandı.

21.12.1995 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Tarih Fakültesinde Türk Devletleri Tarihi kürsüsünü kurdu. Üniversite Eğitim bölümü ve öğrenci işleri başkanları ile yönetmelikler hazırladı. Bu yönetmelikler 19 Mayıs 1996’da toplanan Senato ve Mütevelli Heyet toplatısında kabul edildi.

Prof. Dr. G. Çandarlıoğlu H. A. Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde “Türkistan (Yesi) şehrinin yaşının 1500 değil, en az 2500 yıl olduğu” ve “Üniversite Öğretim Kılavuzu”, “Habarşı” dergisinin yayınlanması, “Ders programlarının düzenlenmesi”, “Dil Öğretim Merkezi’nin kurulması” gibi bir çok projeyi gerçekleştirmiştir.

Ayrıca “Türk Dünyası Ortak Terimler Sözlüğü” çalışmalarında koordinatörlük etmiştir. Sanal Eğitime geçişte öncelikli konferanslar ve bölümler için ders kitaplarının hazırlanması konularında çalışmıştır ve Türkistan’da yapılan arkeolojik kazılara bilfiil katılmışır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin kuruluş ( İlk Beş Yılı’nın) hikayesi. “Beş yıl Beş merdiven” adı ile kitap olarak yayınlandı (1996). O kitabın ilk sayfaları için tıklayınız.

Haziran 1998’de H. A. Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi I. Rektör Yardımcılığı görevinden 1998-1999 Ders yılında Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümündeki görevine devam etti. Çağdaş Türk Dünyası Tarihi (resimli-haritalı) projesini başlattı.

Eylül 1999’da Kırgızistan’ın başkentinde bulunan Manas Uluslarası Türk-Kırgız Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları Merkezi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü kurmakla görevlendirildi.

Aynı üniversitede Ekim 2000 tarihinde gerçekleşen “III. binli yıllarda Türk Uygarlığı kongresini” düzenlenmesi görevini üstlendi.

2000-2001 Ders yılı sonunda M.S.Ü deki görevine geri döndü. 2004 – 2009 Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürdü.

29 Mart 2009’da emekli oldu. Halen saat ücretli olarak aynı bölümde lisansüstü derslerine devam etmektedir. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Avrasya Araştırmaları Enstitüsü’nde çalışmalara katılmaktadır.

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Türk Dünyası ile ilgili zengin bir slayt arşivi ve kütüphanesine sahiptir. Kütüphane lisansüstü öğrencilerine açıktır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi olmayanlardan referans istenmektedir.

MAKALELER

 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Marco Polo’nun Maceraları I”, Hayat Tarih Mecmuası, Aralık 1965.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Malazgirt Meydan Muharebesı”, Türk Kültürü, Ağustos 1965.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Üçüncü Doğu Asya Altaistler Kongresi”, Türk Kültürü, Ağustos 1965.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Mehmet Emin Buğra”, Toprak Dergisi, Eylül 1965
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Tarih Sevgisi ve Ögretimi”, Bilgi Dergisi, 1965
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Mehmed Emin Buğra”, Birleşik Kafkasya, S.5, Ağustos-Eylül-Ekim 1965.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Marco Polo’nun Maceraları II”, Hayat Tarih Mecmuası, Ocak 1966.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Dilsad Hatun”, Hayat Tarih Mecmuası, Şubat 1966.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Türk Toplumunda Kadın”, Hayat Tarih Mecmuası, Mayıs 1966.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Kazan Melikesi Süyunbike”, Hayat Tarih Mecmuası, Eylül 1966.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Gençlik ve Eğitim Meseleleri”, Türk Yurdu, S.5, Mayıs 1966.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Dış Türkler ve Türkistan”, Ötüken, Mayıs 1966.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu,”Türk-Pakistan Münasebetleri”, Pakistan Postası, 1966.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Çora Batır”, Hayat Tarih Mecmuası, Ocak 1967.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Türk Destanlarında Bozkurt”, Bozkurt, S.I ve Türkeli S.II, 1968.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Formozadan İntibalar”, Hayat Tarih Mecmuası, Nisan 1969.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Formoza’nın Tarihi Abideleri”, Hayat Tarih Mecmuası, Ekim 1969.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Liang-San-Po il Çu Ying-Tai”, Hayat Tarih Mecmuası, Eylül 1969.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Japonya’dan İntibalar”, Hayat Tarih Mecmuası, Şubat 1971.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Japonya’da Din ve Eğitim”, Hayat Tarih Mecmuası, Mart 1971.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Japonya’da Örf ve Adetler”, Hayat Tarih Mecmuası, Nisan 1971.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Kerkük Türkleri Mensei ve Tarihi”, Türk Dünyasında Irak Türkleri, Nu.III, İstanbul 1971.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Uygur Sarayına Gelin Giden Çinli Prensesler ve Bunun Arkasındaki Politik Gerçekler” Tarih Dergisi, sayı 28-29 (1975).
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Bozkurt”, Ötüken, Nu.4/125, Nisan 1975.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu,Oğuz Destanı, Ötüken Nu. 5/125.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Destan Kahramanları I”, Ötüken Nu. 6/26 Haziran 1974.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Destan Kahramanları II”, Ötüken, Nu. 7/127, Temmuz 1974.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Destan Kahramanları III”, Ötüken, Nu. 8/128, Ağustos 1974.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Uygurların Çinlilere Yaptiklari Yardımlar ve Bunların İç Yüzü” Tarih Dergisi, sayı 31 (1977)
 • -Gülçin Çandarlıoğlu, “Orta-Asya Japon Münasebetleri” Tarih Dergisi, sayı 33 (1980-1981).
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Uygur-Çin Iktisadi Münasebetleri” Tarih Dergisi, sayı 34 (1985).
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Uygur Kültürünün Yu’an Hanedanının Kuruluşundaki Tesirleri” MSÜ Fen/Edebiyat Fakültesi Dergisi, Aralık 1991.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Uzakdoğu’da Türk Tarihi Hakkında Yapılan Arastırmalar” Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Haberler Dergisi, S. I 1996 Kasım.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Çin” İslam Ansiklopedisi.
 • – Gülçin Çandarlıoğlu, “Uygurlar”, Türkler Ansiklopedisi, II. C., Ankara 2002.

Daha ayrıntılı bilgi için, Gülçin Çandarlıoğlu hocamızın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

Türk dili, edebiyatı, kültürü ve tarihi üzerine çalışmalar yapan, kısacası Türk’e ait olan her şeyi inceleyip bilimsel bir tutumla ortaya koyma gayreti içinde olan Türkologlar, milli bilincimizin ve ülkümüzün sistemleşmesinde önemli bir role sahiptir. Çünkü ortaya koymuş oldukları bilgi ve belgeler, dünü – bugünü ve yarını aydınlatmaktadır.

Geçmişini bilemeyen bir millet, rotasız ve yelkensiz bir geminin “herhangi bir yere” savrulup gideceği gibi sömürgeci güçlerin piyonu ve hammeddesi olacak, geleceğini yok edecektir. Fakat Türkoloji çalışmalarıyla elde edilen bilgiler, TÜRK budununun ne kadar hâlis bir ırktan geldiğini ve ne denli yüksek bir kültür abidesi yarattığını ortaya koymaktadır. Bunları gören özellikle TÜRK gençliği, geleceğine de bu şuurla yön verecektir.

Yerin ve göğün, yüce evrenin yaratıcısı Ulu Gök Tanrı‘ya şükürler olsun ki, Türk dünyasında artık Türklük Bilimi (Türkoloji) çalışmaları hızla, dikkatle ve başarıyla ilerliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk’ün başlattığı akım, özellikle Türkiye’de ciddi bir gelişme göstermeye devam ediyor.

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Abdülkadir İnan

Annemarie von Gabain

Ahmet Bican Ercilasun

Ahmet Buran

Ahmet Caferoğlu

Ahmet Kabaklı

Ahmet Taşağıl

Bahaeddin Ögel

Besim Atalay

Bozkurt Güvenç

Cengiz Alyılmaz

Doğan Aksan

Efrasiyap Gemalmaz

Faruk Sümer

Fuat Köprülü

Gülçin Çandarlıoğlu

Hamza Zülfikar

Hasan Eren

Hasibe Mazıoğlu

Hüseyin Namık Orkun

Hüseyin Nihal ATSIZ

İbrahim Kafesoğlu

Jean Paul Roux

Kaşgarlı Mahmut

Kazım Mirşan

Mehmet Kaplan

Muazzez İlmiye Çığ

Muharrem Ergin

Necip Asım

Nevzat Gözaydın

Oktay Sinanoğlu

Osman Fikri Sertkaya

Osman Nedim Tuna

Osman Turan

Reşit Rahmeti Arat

Saadet Çağatay

Saadettin Gömeç

Sadık Tural

Saim Sakaoğlu

Tahsin Banguoğlu

Talat Tekin

Tuncer Gülensoy

Vilhelm Thomsen

Wilhelm Radloff

Wolfram Eberhard

Yusuf Halaçoğlu

Zeki Velidi Togan

Zeynep Korkmaz

Ziya Gökalp

Yorumlar (0)