Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Kimdir? Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Yaşamı, Eserleri, Makaleleri

Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Kimdir? Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Yaşamı, Eserleri, Makaleleri

ÖZGEÇMIŞ

Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Kimdir?

Çalıştığı Alan: 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (Eylül 1968). Mezun olduğu bölümde Araştırma Görevlisi (Ocak 1970), Doktor (Ocak 1976), Yardımcı Doçent (Haziran 1982), Doçent (Ekim 1989), Profesör (Ağustos 1996) unvanları ile 44 yıla yakın çalıştı. Ağustos 2013’te yaş haddinden emekli oldu.

1966-2014 yılları arasında Köktürk, Uygur, Karahanlı, Kıpçak, Çağatay, Erken Osmanlı ve Çağdaş Uygur Türkçesi devrelerinin dili, edebiyatı, tarihi, sanatı, musikisi, folkloru gibi Türk dili ve kültürünün çeşitli sahalarında 50’yi aşkını Almanca, Fransızca, İngilizce, Kırgız Türkçesi, Rusça ve Japonca olmak üzere 435’ten fazla araştırmayı yerli ve yabancı ilim dergilerinde yayımladı. Yurt içinde ve dışında 180’yi aşkın millî ve milletlerarası kongre, konferans, kollokyum, sempozyum, seminer panel gibi ilmî toplantılara bildiri ile katıldı.

Öğretim üyesi olduğu ve bilimsel çalışmalar sürdürdüğü kurullar:

Türkiyat Enstitüsü (1970), Türk Edebiyatı Vakfı (1972), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (1976), Türk Dil Kurumu (1983), Türk Tıp Tarihi Kurumu (1985), TAÇ Vakfı (1987) gibi kuruluşlarda tabiî üye, aslî üye, bilim kurulu üyesi ve mütevellî heyeti üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu üyesi olarak çalıştı (1985-2005) ve 1996-2009 yılları arasında İstanbul Üniver- sitesi Rektörlüğüne bağlı Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Müdürlüğü görevini yürüttü.

PIAC (Permanent International Altaistic Conference, 1972), DMG (Deutsche Morgenländische Gesellschaft, 1979), SUA (Societas Uralo-Altaica, 1980), CASA (Assocation for Central Asian Studies, 1988) gibi kuruluşların aslî üyesi, Tataristan Bilimler Akademisi Galimcan İbrahimov Dil Edebiyat Enstitüsü ile Macaristan Alexander de Körös Csoma Enstitüsü’nün ise şeref üyesidir.

Başlıca Eserleri:

1.      Osman Fikri Sertkaya, Göktürk tarihinin meseleleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1995

2.      Osman Fikri Sertkaya, Dede Korkut Kitabı’nın Dresden Nüshasının “Giriş” Bölümü, 2006, 160 s.

3.      Osman Fikri Sertkaya, Eski Türklerde Para (Rysbek Alimov ile birlikte), Ankara, Ötüken Yayınları, 2006, 160 s.

4.      Osman Fikri Sertkaya, Hüseyin Nihal Atsız Hayatı ve Eserleri. Ankara, Ötüken Yayınları, 2014

Yorumlar (0)
13°
açık