Sevgi Özel Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Sevgi Özel Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Sevgi Özel (d. Ankara, 30 Haziran 1950) Öykücü, Yazar.

Sevgi Özel, Polatlı (Beyceğiz köyü) doğumlu; on yaşından beri Ankaralı. DTCF'nin Türk Dili Bölümünü bitirdikten on gün sonra, Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'na girdi (10 Kasım 1971). Dilbilgisi/Dilbilim Kolunda, Türkiye Türkçesini araştıran bilimciler arasında yetişti. Atatürk'ün başlattığı Dil Devrimi doğrultusunda Türkçeye emek veren ustaların çırağı oldu. TDK'de, Türkiye Türkçesinde Sözcük Türleri (Doğan Aksan yönetiminde ortak yapıt;1976), Türkiye Türkçesinde Sözcük Türetme ve Bileştirme (1977), Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi (D. Aksan yönetiminde ortak yapıt; 1978), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi (N. Atabay-A. Çam ile; 1981), Ahmet Cevat Emre (yaşamöyküsü, TDK belgeliğinde; 1982), Besim Atalay (yaşamöyküsü, 1983) adlı yapıtları yayımlanırken yine aynı kurumda yazım sorunlarını izleyen ekip içinde yer aldı; Yazım Kılavuzunun 1973'ten, 1983'e değin bütün baskılarının hazırlığına katıldı. Yazım konusundaki çalışma ve araştırmalarına hiç ara vermedi; Dil Derneği'nin hem kılavuz, hem de sözlük çalışmalarına katıldı.

12 Eylülcüler, 1983 yazında Atatürk'ün kalıtını hiçe sayarak TDK'yi kapatınca, buradan kendi isteğiyle ayrıldı. Ekim 1983'ten başlayarak Bilgi Yayınevinin yayın sorumlusu oldu. Atatürk'ün Türk Dil Kurumu ve Sonrası (H. Özen-Ali Püsküllüoğlu ile; 1986) ile Baba İnönü'den Erdal İnönü'ye Mektuplar (hazırlayan, 1988) adlı yapıtları Bilgi Yayınevinde çıktı. 1987'de, eski TDK üyelerinden 34 kişiyle birlikte Dil Derneğinin kurucuları arasında yer aldı. Zamanın iktidarınca kurulması yasak derneklerden sayılan Dil Derneği ve Dil Devrimi için ülküdaşlarıyla birlikte savaşım verdi; bu derneğin genel yazmanı, astbaşkanı, başkanı ve Çağdaş Türk Dili adlı aylık dergisinin genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı.

1992-1998 arasında Ümit Yayıncılıkta yayın sorumlusuyken Afili Mavallar (argo-senlibenli sözcükler derlemesi; 1993), Devrimciler Âşık Olamaz(dı) (öykü, 1994), Aşk Bir Boncuktur (öykü, 1995), Direncin Kuşları (öykü, 1996), Bir yanım Bahar Bir yanım Kış (öykü, 1997) adlı yapıtları yayımlandı.. Kasım 1998- Haziran 2002 arasında Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfının yayın yönetmeniyken Uğur Mumcu'dan um:ag'a Unutmadık (araştırma, 2000) adlı yapıtı yazdı. Bir Bulut Ayağıma Dolandı (öykü, 1999) ile Dil Kiri El Kiri (araştırma, 2000) adlı yapıtları da Bilgi Yayınevinden çıktı. 30 Haziran 2002'den başlayarak yalnızca araştırmak, yazmak ve gezerek ülkesini, insanları daha iyi tanımak için profesyonel yaşamına nokta koydu.

Gazete ve dergilere dil-yazın konularında yüzlerce yazı yazdı; kimisi deneme, kimisi makale türündeki yazılarının hepsini henüz kitaplaştırmadı. Aptal Dünya (öykü, Bilgi Yayınevi, 2002) adlı kitabını Uğur Olsun/ Bir Devrimcinin Öyküsü (yaşamöyküsel roman, Bilgi Yayınevi, 2003) izledi. Dilimde Tüy Bitti adlı yapıtı Çınar Yayıncılıktan çıktı (2006). 1999 depremini anlattığı Yıldızlar mı Suçluydu (roman) yine Çınar Yayınları arasında yer aldı (2006). Son kitabı, Dilleri Uzun (eleştirel deneme, Cumhuriyet Kitapları, Ekim 2007) ile "Bana ne? Ben mi düzelteceğim?" diyenlere "Özelce Güzelce Dokundurmalar"la seslendi.

Sevgi Özel'in Eserleri

1) Türkiye Türkçesinde Sözcük Türleri (Doğan Aksan yönetiminde ortak yapıt), TDK Yayını,1976 (3. baskı Papatya Yayıncılık-Dil Derneği, 2003)
2) Türkiye Türkçesinde Sözcük Türetme ve Bileştirme, TDK Yayını, 1977 (ikinci baskı Papatya Yayıncılık-Dil Derneği, 2003)
3) Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi (D.Aksan yönetiminde ortak yapıt), TDK Yayını, 1978 
4) Türkiye Türkçesinin Sözdizimi (N.Atabay-A.Çam ile), TDK Yayını, 1981
5) Ahmet Cevat Emre (yaşamöyküsü, TDK belgeliğinde; 1982), 
6) Besim Atalay (yaşamöyküsü), TDK Yayını, 1983
7) Atatürk'ün Türk Dil Kurumu ve Sonrası (H.Özen-A.Püsküllüoğlu ile), Bilgi Yayınevi, 2. baskı,1986 
8) Baba İnönü'den Erdal İnönü'ye Mektuplar (hazırlayıcısı), Bilgi Yayınevi, 1988
9) Afili Mavallar (argo-senlibenli sözcükler derlemesi), Ümit Yayıncılık, 1993 
10) Devrimciler Âşık Olamaz(dı) (öykü), Ümit Yayıncılık, 1994, 2. baskı, 1996
11) Aşk Bir Boncuktur (öykü), Ümit Yayıncılık, 1995, 2. baskı, 1996
12) Direncin Kuşları (öykü), Ümit Yayıncılık, 1996 
13) Bir Yanım Bahar Bir Yanım Kış (öykü), Ümit Yayıncılık, 1997
14) Uğur Mumcu'dan um:ag'a Unutmadık (araştırma), um:ag Yayını, 2000
15) Bir Bulut Ayağıma Dolandı (öykü), Bilgi Yayınevi, 1999
16) Dil Kiri El Kiri (araştırma), Bilgi Yayınevi, 2. baskı, 2000
17) Aptal Dünya (öykü), Bilgi Yayınevi, 2002
18) Uğur Olsun/ Bir Devrimcinin Öyküsü (yaşamöyküsel roman), Bilgi Yayınevi, 3. baskı,2003
19) Dilimde Tüy Bitti (deneme), Çınar Yayıncılık, 2006 
20) Yıldızlar mı Suçluydu? (roman), Çınar Yayıncılık, 2006.
21) 75. Yılda Türkçenin ve Dil Devriminin Öyküsü (Ş.Turan ile), Dil Derneği, 2007.
22) Dilleri Uzun (deneme), Cumhuriyet Kitapları, Ekim 2007.
23) İktidar Benim Ne İstersem Söylerim! (deneme), Cumhuriyet Kitapları, Temmuz 2008.

Yorumlar (0)